Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Vegbygging
Hopp til hovedinnhold

Vegbygging

 

Landbruksveier
Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksveier.
 
Det er viktig at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.
 
Les mer:
Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
 
Tilskudd og finansiering
Det kan søkes Fylkesmannen om statstilskudd for nybygging og opprusting av skogsbilveier. Dette gjelder i hovedsak for veiklasse 3 (helårs skogsbilvei) og veiklasse 4 (sommerskogsbilvei).
Søknadene behandles av Fylkesmannen og tilskuddene tildeles på bakgrunn av innkomne søknader. For hvert år er det to søknadsfrister: 15. april og 15. november.
 
Nybygging og opprusting av skogsbilveier kan finansieres ved bruk av skogfond med skattefordel.
Oppdatert: 10.01.2011 12:00
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook