Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Næringsutvikling
Hopp til hovedinnhold

Næringsutvikling

 

Utlysning av midler Regionalt næringsfond Neadalen 2018
Søknadsfrist er 7.desember 2018.

REGIONALT NÆRINGSFOND NEADALEN 2018:

Regionalt næringsfond Neadalen skal benyttes til å skape og utvikle arrangement og reiseliv i Neadalen, samt finansiering og oppfølging av andre tiltak i tråd med fylkeskommunens satsningsområder.

Økonomi:
Fondsmidler fra Trøndelag fylkeskommune kr. 400.000,-
Kommuneandeler kr. 200.000,-
Sum år 2018 er kr. 600.000,-
Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer regional næringsutvikling.
Det skal søkes elektronisk via www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal inneholde generell prosjektbeskrivelse med ide, prosjektorganisering, framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov (investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan med budsjett for prosjektet.
OBS! Før du kan søke om tilskudd på prosjekter, må du først registrere deg på www.regionalforvaltning.no.  Klikk på aktuell snarvei under "Registrering" i menyen til venstre.
  • Alt. 1. Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som lag/forening, bedrift el. l.
  • Alt. 2. Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privat person.
Er du allerede registrert og har en søknad til behandling, må du logge på med ditt personlige brukernavn og passord. Klikk på "Logg på" i menyen til venstre.
 
Prinsipper for regionalt næringsfond Neadalen:
·        Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader.
·        Egeninnsats lagt til grunn i prosjektkostnadene beregnes ut fra en timesats pålydende kr. 400,- pr time.
·        50 % av tilsagnet kan utbetales ved oppstart av prosjektet, og resterende 50 % utbetales når prosjektet er sluttført og anmodning om sluttbetaling er sendt inn via www.regionalforvaltning.no.
·        Tilskudd til bedrifter gis som bagatellmessig støtte.
·        Tilsagn er gyldig i to år etter tilsagnsdato.
·        Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom tiltaket er påbegynt.
Forvaltning av fondet:
Styret for næringsfondet: Styret består av tre medlemmer, valgt av Selbu og Tydal kommuner.
Tydal kommune er vertskommune og sekretariat for fondet. Vertskommunen har ansvar for saksbehandling til fondsstyret og oppfølging av styrets vedtak.
Det rapporteres til politisk nivå i hver kommune tilsvarende krav til obligatorisk rapport til Trøndelag fylkeskommune.
Oppdatert: 07.11.2018 15:01
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook