Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Forurenset grunn

 Tidligere tiders disponering av miljøgifter har forurenset grunnen et betydelig antall steder i Norge. Slike steder kan blant annet være industritomter, avfallsfyllinger og krigsetterlatenskaper.

​Miljøvernmyndighetenes mål er at spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig. Med spredning menes her både avrenning til omkringliggende områder og eksponering av mennsker, dyr og planter som oppholder seg på forurenset grunn.

Klima- og forurensningsdirektoratet har laget en database som gir oversikt over registrerte områder med forurenset grunn i Norge og på Svalbard. Her finner du opplysninger om beliggenhet, type forurensning, undersøkelser og tiltak utført på området. Du har også mulighet til å melde inn lokaliteter, hvis du har mistanke om at grunnen er forurenset.Databasen Grunnforurensning

 

Eksterne lenker:

Oppdatert: 10.01.2011 15:22
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook