Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Støy

 

Miljøvernmyndighetenes mål er at støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Støy er forurensning etter forurensningsloven.

Selbu kommune er stort sett forskånet for støyproblemer, men det finnes støykilder som kan skape konflikt. Støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

Kommunen kan:
  • Gi råd om hvordan støyproblemer eventuelt kan reduseres og hvem som er riktig myndighet for saken
  • Fatte vedtak for å redusere støynivået dersom det finnes lovhjemmel
  • Undersøke om f.eks. reguleringsplaner har bestemmelser som omhandler støynivået fra ulike støykilder.
  • Stille krav til støynivåer ved bygge- og anleggsvirksomhet, spesielt for kveld og natt.
Aktuelle støykilder i Selbu er først og fremst Fylkesveg 705 samt større industrilokaliteter.
 
Eksterne lenker:

 

Oppdatert: 05.01.2011 12:22
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook