Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Matombringing

 Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov

Tilbudet kan bestå av middag og dessert,som blir kjørt ut til det enkelte hjem. Matombringing ytes for å dekke et hjelpebehov hos de som ikke er i stand til å tilberede/ varme mat.

 

Vedtakskontoret behandler vedtak om matombringing.

Oppdatert: 08.01.2011 12:04
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook