Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Priser - Helse og sosial - Betalingssatser for hjemmetjenester
Hopp til hovedinnhold

Betalingssatser for hjemmetjenester

 

Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester 2018

​Betalingssatser 2018 vedtatt i kommunestyret 11.12.2017

Kr.​
Graderingen av ”takene” for betaling for praktisk bistand
(hjemmehjelp) er som følger:​
Husstander med inntekt under 2 G  betaler maksimalt kr. 205,- pr. mnd. dvs.kr. 2.460,- per. år. (Satsen reguleres i takt med endringer i Forskrift om egnadel for kommunale helse- og omsorgstjenester - endres etter 01.01. hvert år)

Husstander med inntekt mellom 2G og 3G (kr. 186.562- kr. 279.843) maksimalt kr. 676,- pr. mnd., dvs. kr.8.112,- per år.
Husstander med inntekt mellom 3G og 4 G (kr. 279.843,- kr. 373.124,-) maksimalt kr. 1.352- pr. mnd., dvs. kr.16.224,- per år.
​Husstand med inntekt mellom 4G og 5G ( kr. 373.124,- kr 466.405) maksimalt kr 2.027- pr. mnd., dvs kr 24.324,- pr år
Husstander med inntekt over 5G ( fra kr. 466.405) betaler maksimalt kr. 2.705,- pr. mnd., dvs. kr. 32.460,- per år.
 
Tilfeller der timepris er lavere enn abonnement, blir det satt timesats kr.340 pr time 340,-​
1G er pr. 01.05.17 kr. 93.281,- Reguleres hvert år den 01.05.
Betalingssats for egenbetaling for hjemmehjelp per time.​
Timesats hjemmehjelp under 3 G
         130,-​
Timesats  hjemmehjelp over 3 G
         239,-​
Matombringing
Middag per porsjon (hovedrett) ​
           80,- ​
Middag liten porsjon
           60,- ​
Dessert/suppe per porsjon ​
​20,-
Trygghetsalarm
Digital trygghetsalarm)
         241,-​
Røykvarsler
Leie av røykvarsler pr. mnd.​ (koblet opp mot trygghetsalarm)
           68,-​
Trygdeleiligheter
Leilighet inntil 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.16)​
       3.395,-
Leilighet over 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.16) ​
​       4.408,
Strøm leiligheter m/felles strømmåler (fra 01.03.15)
         759,- ​
Omsorgsleiligheter​
2-roms pr. mnd. fra 01.03.16 ​
       5.204,-​
3-roms pr. mnd. fra 01.03.16​
       5.843,-​
Strøm omsorgsboliger (alle felles måler) fra 01.03.14
         759,-​
Annet
Kabel-Tv-avgift, leie per mnd. fra 01.01.16
          270,-​
Carport-leie v/oms.boligene per mnd fra 01.03.14
         128-​
 

Oppdatert: 07.02.2018 11:39
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook