Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Priser - Helse og sosial - Betalingssatser for hjemmetjenester
Hopp til hovedinnhold

Betalingssatser for hjemmetjenester

 Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester 2015

​Betalingssatser 2015 vedtatt i kommunestyret 15.12.2014

Kr.​
Graderingen av ”takene” for betaling for praktisk bistand
(hjemmehjelp, personlig brukerstyrt assistent og husmorvikar) er som følger:​
Husstander med inntekt under 2 G (kr. 176.740) betaler maksimalt kr. 180 pr. mnd. dvs.kr. 2.160,- per. år. (Satsen reguleres i takt med endringer i Forskrift til Lov om sosiale tjenester - vanligvis skjer dette 01.01. hvert år)
Husstander med inntekt mellom 2G og 3G (kr. 176.741- kr. 265.110) maksimalt kr. 626,- pr. mnd., dvs. kr.7.512,- per år.
Husstander med inntekt mellom 3G og 4 G (kr. 265.111- kr. 353.480) maksimalt kr. 1.252- pr. mnd., dvs. kr.15.024,- per år.
​Husstand med inntekt mellom 4G og 5G ( kr. 353.481 - kr 441.850) maksimalt kr 1.878,- pr. mnd., dvs kr 22.536,- pr år
Husstand med inntekt mellom 5G og 6G ( kr. 441.851- kr 530.220) maksimalt kr 2.504,- pr. mnd., dvs kr 30.0448,- pr år
Husstander med inntekt over 6G ( fra kr. 530.2221) betaler maksimalt kr. 3.130,- pr. mnd., dvs. kr. 37.560,- per år.
 
1G er pr. 01.05.14 kr. 88.370,- Reguleres hvert år den 01.05.
Betalingssats for husmorvikar følger egenbetaling som hjemmehjelp per time.​
Timesats husmorvikar og hjemmehjelp under 3 G
         126,-​
Timesats husmorvikar og hjemmehjelp over 3 G
         227,-​
For brukerstyret personlig assistent (pr. uke)
         390,-​
Matombringing
Middag per porsjon (hovedrett) ​
           75,- ​
Dessert/suppe per porsjon ​
           10,- ​
Trygghetsalarm
For husstander med inntekt under 2 G pr. mnd.
 180,-
 
For husstander med inntekt over 2 G pr. mnd. (med fasttelefon)
         241,-​
For husstander med inntekt over 2 G pr. mnd. (med mobiltelefon)       396,-​
Røykvarsler
Leie av røykvarsler pr. mnd.​ (koblet opp mot trygghetsalarm)
           66,-​
Trygdeleiligheter
Leilighet inntil 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.15)​
       3.328,-
Leilighet over 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.15) ​
​       4.322,
Strøm leiligheter m/felles strømmåler (fra 01.03.14)
         759,- ​
Omsorgsleiligheter​
2-roms pr. mnd. fra 01.03.14 ​
       5.102,-​
3-roms pr. mnd. fra 01.03.14 ​
       5.729,-​
Strøm omsorgsboliger (alle felles måler) fra 01.03.14
         759,-​
Annet
Kabel-Tv-avgift, leie per mnd. fra 01.03.14
           61,-​
Carport-leie v/oms.boligene per mnd fra 01.03.14
         125,-​
 

Oppdatert: 12.05.2015 10:27

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook