Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Priser - Helse og sosial - Betalingssatser for hjemmetjenester
Hopp til hovedinnhold

Betalingssatser for hjemmetjenester

 

Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester 2014

​Betalingssatser 2014 vedtatt i kommunestyret 16.12.2013

Kr.
Graderingen av ”takene” for betaling for praktisk bistand
(hjemmehjelp, personlig brukerstyrt assistent og husmorvikar) er som følger:​
Husstander med inntekt under 2 G (kr. 170.490) betaler maksimalt kr. 175 pr. mnd. dvs.kr. 2.100,- per. år. (Satsen reguleres i takt med endringer i Forskrift til Lov om sosiale tjenester - vanligvis skjer dette 01.01. hvert år)
Husstander med inntekt mellom 2G og 3G (kr. 170.490 - kr. 255.735) maksimalt kr. 608,- pr. mnd., dvs. kr.7.296,- per år.
Husstander med inntekt mellom 3G og 6 G (kr. 255.735 - kr. 511.470) maksimalt kr. 1.205,- pr. mnd., dvs. kr.14.460,- per år.
Husstander med inntekt over 6G ( fra kr. 511.470) betaler maksimalt kr. 3.013,- pr. mnd., dvs. kr. 36.156,- per år.
1G er pr. 01.05.13 kr. 85.245,- Reguleres hvert år den 01.05.
Betalingssats for husmorvikar følger egenbetaling som hjemmehjelp per time.​
Timesats husmorvikar og hjemmehjelp under 3 G
         122,-​
Timesats husmorvikar og hjemmehjelp over 3 G
         220,-​
For brukerstyret personlig assistent (pr. uke)
         378,-​
Matombringing
Middag per porsjon (hovedrett) ​
           70,- ​
Dessert/suppe per porsjon ​
           10,- ​
Trygghetsalarm
For husstander med inntekt under 2 G pr. mnd.
 180,-
 
For husstander med inntekt over 2 G pr. mnd. (med fasttelefon)
         233,-​
For husstander med inntekt over 2 G pr. mnd. (med mobiltelefon)       383,-​
Røykvarsler
Leie av røykvarsler pr. mnd.​ (koblet opp mot trygghetsalarm)
           64,-​
Trygdeleiligheter
Leilighet inntil 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.14)​
       3.263,-​
Leilighet over 50 m2 pr. mnd. (fra 01.03.14) ​
​       4.237,-
Strøm leiligheter m/felles strømmåler (fra 01.03.14)
         744,- ​
Omsorgsleiligheter​
2-roms pr. mnd. fra 01.03.14 ​
       5.002,-​
3-roms pr. mnd. fra 01.03.14 ​
       5.617,-​
Strøm omsorgsboliger (alle felles måler) fra 01.03.14
         744,-​
Annet
Kabel-Tv-avgift, leie per mnd. fra 01.03.14
           60,-​
Carport-leie v/oms.boligene per mnd fra 01.03.14
         123,-​
 

Oppdatert: 10.06.2014 11:02

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook