Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Reguleringsplaner - Varsel om planoppstart - Varsel om reguleringsarbeid - del av 138/1 ved Sørungen
Hopp til hovedinnhold

Varsel om reguleringsarbeid - del av 138/1 ved Sørungen

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen gnr 138 bnr 1 ved Sørungen i Selbu kommune.

Planstatus: 
Uregulert område – avsatt til formål fritidsbebyggelse i nylig vedtatt kommuneplan.
Benevnt område 47 i kommuneplanens arealdel.
Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
Innregulering av nye tomter for fritidsbebyggelse.
Adkomstveier.

Ny bebyggelse vil bli plassert innenfor arealplanens utbyggingsområde 47.
Oppstart av planarbeidet vil i tillegg bli annonsert i lokalavisa Selbyggen.


Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 48-2015.
Innspill sendes helst pr mail til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal

Varsel om planoppstart_fritidsbebyggelse Sørungen område 47_Selbu kommune.pdfVarsel om planoppstart_fritidsbebyggelse Sørungen område 47_Selbu kommune.pdf

Oppdatert: 28.10.2015 13:07
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook