Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Saker til høring - Høring - Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Selbu kommune
Hopp til hovedinnhold

Høring - Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Selbu kommune

 Selbu kommune har vurdert behovet for forutsigbare lokale retningslinjer for utslipp fra slike områder, og har besluttet å utarbeide forslag til lokal forskrift.

Bakgrunnen for forslaget er at Selbu kommune har mye spredt bebyggelse både av boliger og hytter som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) besluttet i møte 06.09.18 å fremme forslag til lokal forskrift, ved å sende den ut på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med høringsuttalelse til forskriften settes til 18.november 2018, og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no. Høringsuttalelse kan sendes per brev til Selbu kommune, avdeling Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

Høringsuttalelse kan også avgis elektronisk på elektronisk høringsskjema​
Oppdatert: 10.09.2018 09:12
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook