Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Saker til høring - Kommunal planstrategi Selbu kommune 2016-2019 ute på høring til 15.10.16
Hopp til hovedinnhold

Kommunal planstrategi Selbu kommune 2016-2019 ute på høring til 15.10.16

 Etter vedtak i formannskapet den 13.09.16, sendes forslag til vedtak av kommunal planstrategi for Selbu kommune 2016-2019 ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, jfr. plan- og bygningsloven §10-1.

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 15.10.16, og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller sendes per brev til Selbu kommune ved Plan- og kommunalteknikk, Miljø og Landbruk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.
Høringsuttalelse kan også gis elektronisk ved klikke seg inn på elektronisk høringsskjema
 
Planstrategidokumentet er hoveddokumentet, og utfordringsdokumentet og oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer er 2 vedlegg til selve planstrategidokumentet. I planstrategien henvises det til vedleggene, så vedleggene legges også ved her for den som ønsker utdypende informasjon i tillegg til selve planstrategien.
 
Oppdatert: 13.09.2016 11:39
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook