Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Saker til høring - Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt, gnr/bnr 133/6
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt, gnr/bnr 133/6

 Etter vedtak i det faste utvalg for plansaker den 12.04.16, sak 22/16, legges forslag til reguleringsplan for Tomashaugen hyttefelt ved Sørungen, gårds- og bruksnummer 133/6 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

plankart Tomashaugen.pdfplankart Tomashaugen.pdf 

planbestemmelser Tomashaugen.pdfplanbestemmelser Tomashaugen.pdf

planbeskrivelsen Tomashaugen.pdfplanbeskrivelsen Tomashaugen.pdf

ROS-analyse Tomashaugen.pdfROS-analyse Tomashaugen.pdf

VA-illustrasjon Tomashaugen.pdfVA-illustrasjon Tomashaugen.pdf

saksframlegg til 1.gangs behandling - Tomashaugen.pdfsaksframlegg til 1.gangs behandling - Tomashaugen.pdf

protokoll 1.gangs behandling planutvalget.pdfprotokoll 1.gangs behandling planutvalget.pdf

 

Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget settes til 29.05.16, og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no eller rettes via brev til Selbu kommune ved Plan- og kommunalteknikk, Miljø og Landbruk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

 

Høringsuttalelse kan også sendes inn ved å klikke seg inn på elektronisk høringsskjema.

Oppdatert: 15.04.2016 09:46
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook