Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Saker til høring - Høring om utbygging av bredbånd i Selbu kommune
Hopp til hovedinnhold

Høring om utbygging av bredbånd i Selbu kommune

 Selbu kommune vurderer å søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.
Alle lag, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 23. april 2017.

Bakgrunn
Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett.  Selbu kommune har i dag et bredbåndsnett levert av Neanett AS, som dekker store deler av bygda, men har varierende stabilitet og kapasitet. Mye av det radiobaserte stamnettet sliter med gamle komponenter og utdatert teknologi. Selbu kommune har gjennom sin økende satsing på befolkningsvekst et klart ønske om å sørge for at det etableres et framtidsrettet, stabilt bredbåndsnett med god kapasitet i hele bygda.
Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Sør Trøndelag Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. Søknadsfrist er 3 mai 2017.
Kriteriene som evalueres er:
·        Antall nye husstander som får et oppdatert bredbåndstilbud
·        Kostnadseffektiv nettutbygging
·        Lokal med finansiering og egeninnsats (dugnad)
·        Plan for bærekraftig drift etter gjennomført utbygging.
·        Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og aktivitet for innbyggerne.
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke
geografiske områder i kommunen som planlegges utbygges.
Selbu kommune har startet en omfattende kartlegging og har i årets søknad valg å prioritere følgende områder: Selbustrand strekningen Tømra – Solem, samt Vikvarvet og Øverbygda.
Tilskuddsordningen ikke åpner for å søke til områder som alt har tilbud om 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet eller mer, og områder med tilbud under 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet vil bli prioritert.
Kontaktinformasjon for innspill til høringen pr. post eller epost:
Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 SELBU
Skjema for høringsuttalelse:https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=91&externalId=1664
Høringsfrist: 23. april 2017.
Oppdatert: 06.04.2017 13:13
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook