Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Saker til høring - Høring på vegnavn i Selbu per 30. juni 2016
Hopp til hovedinnhold

Høring på vegnavn i Selbu per 30. juni 2016

 Høringsfrist 31.08.16. Arbeidet med å få satt navn på gater og veger i kommunen går mot slutten og de fleste i bygda har fått vedtatt gateadresser til sine bosteder.

Vegadresse-navna som gjenstår godkjent for at alle de fastboende i Selbu skal få vegadresse finner du her:Vedtak stadnavn.pdfForeløpig veddtak stadnavn per 300616.pdf

Frist for å komme med høringsuttalelse til vegnavna settes til 31.august 2016, og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no ,elektronisk på vårt  høringsskjema eller du kan sende brev til Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu

 Stadnamnkomitéen i Selbu har som mandat å fremme en uttalelse om navnsetting overfor hovedutvalg for samfunnsutvikling.Vegnavnene sendes navnekonsulenter i språkrådet som ettter denne høring har 2 måneder på seg til å fatte vedtak på skrivemåte.
 
Merk at der det er navnsatte veger med tilhørende nummerering til de enkelte bosteder, erstatter dette gårds- og bruksnummer som identitet på adressen.
Oppdatert: 04.07.2016 10:31
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook