Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

IKA-Trøndelag IKS

 Arkivfaglig rådgiver og arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv.

Formålet med IKA-Trøndelag er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

​Mer informasjon om IKA-Trøndelag på deres nettsider
http://www.ika-trondelag.no/site/index.php 
 

Oppdatert: 07.02.2011 09:41
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook