Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Skjema - Skjema servicetorget - Serverings- og skjenkebevillinger
Hopp til hovedinnhold

Serverings- og skjenkebevillinger

 

Skjema for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

Skjenketillatelse - ambulerende / enkelt anledning
Skjema for søknad om skjenketillatelse ved enkelt anledning, eller bruk av ambulerende skjenkebevilling. NB: det må søkes i god tid - helst 3 uker før arrangementet.
Søknadsskjema skjenketillatelse ambulerende / enkelt anledning (Skjermdialog) 
 
Søknad om ny serverings- og/eller skjenkebevilling
Skjema for søknad om ny bevilling, søknad om ny bevilling etter eierskifte, og melding om endringer hos bevillingshaver. Søknaden skal behandles i formannskapet og kommunestyret.
Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling (skjermdialog) 
 
Søknad om salsgbevilling for alkohol
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Søknaden skal behandles i formannskapet og kommunestyret.
Søknad om salsgbevilling for alkohol (skjermdialog)
 
Omsetningsoppgave for alkohol
Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs- / skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Frist for ordinær innsending av oppgaven er 1. mars. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.
Skjema for innsending av omsetningsoppgave for alkohol (skjermdialog)
 
Nyttige lenker:
 
 
Oppdatert: 08.01.2011 18:55
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook