Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kultur

 Kulturmidler og støtte til kulturarrangementer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid

Søknad om driftstilskudd kultur (kulturmidler)

Søknadsfrist for kulturmidler er ca 1. april hvert år. Søknadsfristen blir annonsert i lokale medier, samt på kommunens hjemmeside. Lag som søker etter fristen kan ikke påregne støtte fra kulturmidlene. 
 
Søknadsfristen for 2018 er 27.04.2018

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting.
Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk.
Spørsmål kan rettes til Siv Uglem tl 7381 6746 eller til sivber@selbu.kommune.no​

Krav til søknaden:
 

Idrettslag:

Det vises til vedtak i årsmøte i Selbu Idrettsråd

Lag som ikke møter med en eller flere representanter på årsmøtet i Selbu Idrettsråd kan få redusert tilskudd fra kulturmidlene (driftstilskudd) med inntil kr 5000,-.

Disse skal være i tillegg til representant i styret.

Idrettslag vedlegg:

Årsmelding 2017

Aktivitetsplan 2018

Budsjett 2018

Nytt: For lag som søker refusjon i forhold til halleien må dokumentasjon av betalt hall leie i 2017 vedlegges.

Sang og musikkorganisasjoner:

Vedlegg:

  • Regnskap 2017
  • Årsmelding 2017
  • Aktivitetsplan 2018
  • Budsjett 2018

Andre lag og organisasjoner:

Vedlegg:

  • Årsmelding 2017
  • Aktivitetsplan 2018

 
 

Søknad om tilskudd til kulturarrangement

Her kan det søkes om tilskudd til kulturtiltak/kulturarrangement. Tilskuddsordningen skal sikre et bredt spekter av kulturtiltak. Det er en forutsetning av tiltaket det søkes om har tilknytning til Selbu, har lokal tilhørighet, og at tiltaket gir noe tilbake til bygda. Hvis søknaden innvilges, skal det komme fram i annonsemateriell o.l. at kommunen har støttet tiltaket.
 
Det er ingen søknadsfrist på disse midlene. Søknadene vil bli vurdert fortløpende. Søknadene må vedlegges budsjett og finansieringsplan for tiltaket.

Søknader og vedlegg skal sendes elektronisk. Ta kontakt med saksbehandler hvis det er behov for assistanse med søknaden.
 
 
Oppdatert: 04.04.2018 15:39

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook