Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kultur

 Kulturmidler og støtte til kulturarrangementer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid

Søknad om driftstilskudd kultur (kulturmidler)

Søknadsfrist for kulturmidler er ca 1. april hvert år. Søknadsfristen blir annonsert i lokale medier, samt på kommunens hjemmeside. Lag som søker etter fristen kan ikke påregne støtte fra kulturmidlene. 
 
Søknadsfristen for 2019 er 25.04.2019

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting.
Alle søknader og vedlegg skal  sendes elektronisk.
Spørsmål kan rettes til Anne Margrete Eidem  930 04 768 eller til anne.margrete.eidem@selbu.kommune.no

Krav til søknaden:
 

Idrettslag:

Det vises til vedtak i årsmøte i Selbu Idrettsråd

Lag som ikke møter med en eller flere representanter på årsmøtet i Selbu Idrettsråd kan få redusert tilskudd fra kulturmidlene (driftstilskudd) med inntil kr 5000,-.

Disse skal være i tillegg til representant i styret.

Idrettslag vedlegg:

 • Årsmelding 2018
 • Aktivitetsplan 2018
 • Budsjett 2019
 • ​For lag som søker støtte til anleggsleie for barn og unge i 2019 må dokumentasjon på kostnad vedlegges (budsjett 2019, regnskap 2018).

Sang og musikkorganisasjoner:

Vedlegg:

 • Regnskap 2018
 • Årsmelding 2018
 • Aktivitetsplan 2019
 • Budsjett 2019

Andre lag og organisasjoner:

Vedlegg:

 • Årsmelding 2018
 • Aktivitetsplan 2019
 • Budsjett 2019

 
 

Søknad om tilskudd til kulturarrangement

Her kan det søkes om tilskudd til kulturtiltak/kulturarrangement. Tilskuddsordningen skal sikre et bredt spekter av kulturtiltak. Det er en forutsetning av tiltaket det søkes om har tilknytning til Selbu, har lokal tilhørighet, og at tiltaket gir noe tilbake til bygda. Det stilles som krav at søknaden sendes inn i forkant av arrangementet. Søknader som angår barn og ungdom vil bli prioritert.​ 
Hvis søknaden innvilges, skal det komme fram i annonsemateriell o.l. at kommunen har støttet tiltaket.
 
Det er ingen søknadsfrist på disse midlene. Søknadene vil bli vurdert fortløpende. Søknadene må vedlegges budsjett og finansieringsplan for tiltaket.

Søknader og vedlegg skal sendes elektronisk. Ta kontakt med saksbehandler hvis det er behov for assistanse med søknaden.
 
 
Oppdatert: 10.04.2019 15:19
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook