Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Motorferdsel i utmark

 Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

 
Søknad om motorferdsel i utmark (skjermdialog)  

 
Merk at i stedet for legeerklæring kan man levere kopi av parkeringskort for
  forflytningshemmede. Vedlegg som er unntatt offentlighet (f.eks. legeerklæring)
  skal ikke sendes elektronisk, men ettersendes som vanlig brev i posten.
 
  (I stedet for legeerklæring kan man levere kopi av parkeringskort for
   forflytningshemmede)
 
  Kart over kjøretrasé skal vedlegges søknaden.
  Kart kan du lage selv via kartinnsynet for Selbu kommune eller 
http://gardskart.skogoglandskap.no/​

 Søknadsfrist for søknader er:

  • 15. november for behandling innen 31.12 samme år 
  • 15. januar for behandling innen vinterferien 
  • 15. mai for behandling innen barmarksesongen
Grunnen til at det er satt frister, er at vi skal rekke å behandle søknadene til rett tid (kan i perioder være stort antall søknader).
 
 

 

Her finner du søknadsskjema til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for Motorferdsel i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark og Stråsjøen - Prestøyan naturreservat:

http://nasjonalparkstyre.no/Nasjonalparkstyret-for-Skarvan-og-Roltdalen-nasjonalpark-og-Sylan-landskapsvernomrade/Skjema/ 


 Her finner du vedtatte retningslinjer for behandling av dispensasjoner:

 
 
​​​​​​
Oppdatert: 14.06.2018 09:23
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook