Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vann, avløp, sanitær

 

Forskrifter for vann- og kloakkavgifter.pdfForskrifter for vann- og kloakkavgifter.pdf

Søknad om påkobling til kommunalt vannverk eller avløpsnett.pdf 

Søknad om frakobling kommunalt vannverk eller avløpsnett.pdfSøknad om frakobling fra kommunalt vannverk eller avløpsnett.pdf

Ved påkobling til kommunalt vannverk, kreves det godkjent avløpsnett ihht forurensningsloven.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv.pdf

Påslippsavtale til kommunalt avløpsnett.pdf
Paaslipp tjenestebeskrivelse.pdfPåslipp tjenestebeskrivelse.pdf

 

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknadskjema for utslipp mindre enn 50 pe, kap. 12 i forurensningsforskriften 
Rev_090910_Kap 12 Søknadsskjema Selbu kommune mindre enn 50 pe.pdfSøknadsskjema - mindre enn 50 pe.pdf

Søknadskjema for utslipp større enn 50 pe, kap. 13 i forurensningsforskriften 
Søknadsskjema 50 til 2000 pe.pdfSøknadsskjema - 50 til 2000 pe.pdf

Ved søknad om utslipp blir søknaden også alltid behandlet som søknad om tiltak ihht plan- og bygningsloven, §93. Det er derfor vesentlig at naboer og berørte brukerinteresser blir varslet så tidlig som mulig i forbindelse med søknaden. Ved søknad om større utslipp/avløpsplaner (kap. 13) skal det innhentes uttalelse fra en større gruppe brukere/interessenter/off. myndigheter osv. I tillegg skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn. Omfang fremgår av søknadsskjemaet med veiledning. 

forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann.pdfForskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.pdf


GAMMEL - Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende,  Selbu kommune​​


Ferdigmelding sanitæranlegg skal alltid leveres inn når arbeidene er ferdig

Ferdigmelding sanitæranlegg.pdfFerdigmelding sanitæranlegg.pdf

 

Vannmålere

 Kommunen krever at det monteres volumetrisk vannmåler.

Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing.  Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstengeventil.  Vannmåler monteres i konsoll.

Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum.  På hver side av vannmåleren skal det monteres en stengventil med samme dimensjon som ledningen.

Vannmåleren må være utskiftbar.

Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter.  Bunnen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning.  Vannmålerne må monteres frostfritt.

Det anbefales å bruke måler med utskiftbart telleverk.

Forskrifter for vannmåler

Ferdigmelding vannmåler skal alltid leveres inn når arbeidene er ferdig.

Ferdigmelding vannmåler.pdf​​​​​​

Oppdatert: 02.04.2019 11:57
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook