Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Spesialundervisning

 Hvis elever ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har de rett til spesialundervisning

Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Eleven skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.
 
Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) vurdere hvilke spesielle behov du har og hvilket opplæringstilbud som eventuelt bør gis. Delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning er i Selbu kommune skolenes rektorer.
Oppdatert: 11.01.2011 13:05
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook