Endring, permisjon eller oppsigelse av plass

Endring, permisjon eller oppsigelse av plass

Du må logge inn i foreldreportalen i Vigilo for å endre eller si opp plassen. 

Logg inn i foreldreportalen i Vigilo.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage
Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp
 
NB! Ønsker du å bytte barnehage må du søke ny barnehageplass, dette kan ikke gjøres i "endring"
 

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass i kommunal barnehage er en måned regnet fra den 1. i hver måned.
  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling