Ferie og fridager

Ferie og fridager

Barnehagerute 2021/2022

Barnehagerute 2021/2022
Måned Informasjon
August Planleggingsdager 12. og 13. august
September
Oktober
November
Desember Planleggingsdag 1. desember. Barnehagene holder stengt i mellomjula
Januar Første barnehagedag etter jul: mandag 3. januar
Februar
Mars Planleggingsdag 18. mars
April Påske: stengt mandag 11. april - mandag 18. april. Første barnehagedag etter påske: tirsdag 19. april.
Mai Stengt mandag 16. (Planleggingsdag) og tirsdag 17. mai (Grunnlovsdag), torsdag 26. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Juni Stengt mandag 6. juni (2. pinsedag).
Juli Barnehagene har feriestengt siste uka i juli og første uka i august

 

  • Det betales for opphold i 11 måneder, og det skal i løpet av barnehageåret avvikles 4 ukers ferie. 

  • Minst 3 sammenhengende uker bør tas i tidsrommet 01. juni – 15. august. Den 4. uka tas i jul- og påskeferie da barnehagene er stengt.

  • Det må inngås avtale om barnas ferier i god tid.

  • Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen før 15. august og ha avviklet 4 ukers ferie innen denne dato.

  • Siste barnehagedag for skolestartere er 14. august, da nytt barnehageår starter 15. august.

  • De av skolestarterne som sier opp plassen fra 1. august må ha avviklet 4 uker ferie før denne dato.

  • Hovedutvalg oppvekst vedtok den 07.11.2018 at barnehagene i Selbu kommune skal ha feriestengt siste uke i juli og første uke i august. Barnet bør avvikle en uke ferie i forkant eller i etterkant av disse to ukene. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen selv om barnehagen holdes stengt. 

  • Barnehagene er stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Dette regnes som en uke, uansett antall hverdager.

  • Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdager gir ikke rett til redusert foreldrebetaling og kan heller ikke regnes som ferie. 

 

Vedtekter for barnehager