Ferie og fridager

Ferie og fridager

Skole- og barnehagerute for barna/elevene i Selbu kommune 2019/2020

Planleggingsdager skole: 15. og 16. august, 29. november, 9. mars, 22. og 23 juni. SFO er kun åpen 23. juni.

Planleggingsdager barnehage: 15. og 16 august, 29. november, 9. mars, 22. mai

 

 

2019

 

 

Uke

Antall dager

Barnas/elevenes fridager

33

0

Planleggingsdager 15. og 16.august, SFO og barnehage er stengt

34

5

Første skoledag mandag 19. august

35

5

 

36

5

 

37

5

 

38

5

 

39

5

 

40

5

 

41

0

Høstferie

42

5

 

43

5

 

44

5

 

45

5

 

46

5

 

47

5

 

48

4

Skolene og barnehagene har planleggingsdag fredag 29. november. SFO er stengt

49

5

 

50

5

 

51

5

Siste skoledag før jul er fredag 20.desember

 52

0

Siste barnehagedag 23. desember

 

84

 

 

 

2020

 

 

Uke

Antall dager

Barnas/elevenes fridager

1

2

Første skole- og barnehagedag: torsdag 2. januar

2

5

 

3

5

 

4

5

 

5

5

 

6

5

 

7

5

 

8

0

Vinterferie

9

5

 

10

5

 

11

4

Planleggingsdag 9. mars. SFO stengt.

12

5

 

13

5

 

14

5

 

15

0

Påskeferie: Fri mandag 6. april -fredag 10. april

16

4

Fri mandag 13. april: 2. påskedag

17

5

 

18

4

Fri 1. mai

19

5

 

20

5

 

21

3

Fri torsdag 21. mai: Kristi Himmelfartsdag og fredag 22.mai

22

5

 

23

4

Fri mandag 1. juni: 2. pinsedag

24

5

 

25

5

Siste skoledag før sommerferie: fredag 19. juni

 

106

 

 

 

Barnehagene har stengt den siste uke i juli og første uke i august

Feriestengt også i mellomjula og påskeuka.

SFO har feriestengt fire uker i juli.

 

Det betales for opphold i 11 måneder, og det skal i løpet av barnehageåret avvikles 4 ukers ferie.  Minst 3 sammenhengende uker bør tas i tidsrommet 01. juni – 15. august. Den 4. uka tas i jul- og påskeferie da barnehagene er stengt. Det må inngås avtale om barnas ferier i god tid. Barn som skal begynne på skolen må slutte i barnehagen før 15. august og ha avviklet 4 ukers ferie innen denne dato. Siste barnehagedag for skolestartere er 14. august, da nytt barnehageår starter 15. august. De av skolestarterne som sier opp plassen fra 1. august må ha avviklet 4 uker ferie før denne dato.
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok den 07.11.2018 at barnehagene i Selbu kommune skal ha feriestengt siste uke i juli og første uke i august. Barnet bør avvikle en uke ferie i forkant eller i etterkant av disse to ukene. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen selv om barnehagen holdes stengt. 
 
Barnehagene er stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Dette regnes som en uke, uansett antall hverdager. 
 Planleggingsdager Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdager gir ikke rett til redusert foreldrebetaling og kan heller ikke regnes som ferie.

 

Vedtekter for barnehager