Priser og betaling av barnehageplass

Priser og betaling av barnehageplass

Maksimalprisen for barnehager bestemmes i regjering.
Les mer om foreldrebetaling her

Prisen for delt plass bestemmes i kommunestyret.

Kostprisen kommer i tillegg.

Prisen for en barnehageplass 2022

Betalingssatser: pris per måned
Plass Priser pr. mnd 2022 Pris for mat
Heltidsplass kr 3315,- kr 377,- pr. mnd
Halvplass kr 2188,- kr 249,- pr. mnd
Ved kjøp av enkeltdager Kr 312,- pr. dag kr 22,- pr. dag

Kostpenger kr. 8,00 per dag for friluftsavdelingen Furua ved Kvellohaugen barnehage.

Du betaler for elleve måneder i året, og du betaler fra den måneden du får tildelt plass i barnehagen. I barnehagene i Selbu er juli betalingsfri. Betalingsfrist er den 20. i hver måned. 

Søskenrabatt
Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Dette får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker.
Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere.
 

Har du lav inntekt, kan du få lavere pris

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling

Veiledning til søknad om redusert foreldrebetaling