Priser og betaling av barnehageplass

Priser og betaling av barnehageplass

Foreldrebetaling for barnehage og SFO (koronapandemi)

Maksimalprisen for barnehager bestemmes i regjering

Prisen for delt plass bestemmes i kommunestyret

Kostprisen kommer i tillegg

Prisen for en barnehageplass 2020

En heltids barnehageplass koster 3 135,- kroner per måned, for halvplass kr 2 061,-.  Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg.

Kostpenger for helplass kr 355,- pr.mnd, for halvplass kr 177,-.

Kostpenger ved kjøp av enkeltdager, kr. 20, 00 per dag.
Kostpenger kr.   8, 00 per dag for friluftsavdelingen Furua ved Kvellohaugen barnehage.

Du betaler elleve måneder i året, og du betaler fra den måneden barnet ditt starter i barnehagen. I barnehagene i Selbu er juli betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den 20. i hver måned. 

Søskenrabatt
Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker.
Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere.
 

Har du lav inntekt, kan du få lavere pris

Priser og betaling

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling