Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehager i kommunen. Dette skjer i Vigilo.

Søk barnehageplass

I Vigilo kan du

  • søke om plass
  • si opp plass
  • endre på søknad
  • endre på personopplysninger
  • Søke om å bytte barnehage innad i kommunen

Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). Hjelp til å logge på

Det er nødvendig å bruke nettleseren "Edge" eller "Chrome".

Barnehager i Selbu

Slik søker du barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Du må søke minst 4 barnehager og kan søke inntil fem. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider

NB: Fra 2020 har Selbu kommune kun ett hovedopptak 

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.

Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt med Selbu kommune, Sektor oppvekst, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Slik søker du

Du søker i vår barnehageportal. Du velger oppstartsmåned og barnehage før du logger deg inn for å fylle inn resten av søknaden. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.

Søk barnehageplass
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på med MinID eller BankID. 

Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.

Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Det gjør du også i barnehageportalen.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen. 
Logg inn i foreldreportalen.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på barnehageplass. Klagen må fremstilles skriftlig for kommunen, og må nevne den avgjørelse det klages over, og de grunner klagen støtter seg til.
 
Kommunen forplikter seg til å foreta nødvendige undersøkelser for å vurdere grunnlaget for klagen. Klagefristen er 3 - tre uker fra det tidspunktet søkeren har fått svar på opptaket. Dersom kommunen ikke tar klagen opp til behandling, eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.  Kommunens klageorgan er Formannskap.
 
Barn som ikke blir tildelt plass ved hovedopptak eller etter klage, står på venteliste.

Vedtekter for barnehagene i Selbu kommune

Adresse

Selbu kommune

Tel: 73816700

postmottak@selbu.kommune.no