Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehager i kommunen. Dette skjer i Vigilo.

Søk barnehageplass

I Vigilo kan du

 • søke om plass
 • si opp plass
 • endre på søknad
 • endre på personopplysninger
 • Søke om å bytte barnehage innad i kommunen

Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).
Hjelp til å logge på

Det er nødvendig å bruke nettleseren "Edge" eller "Chrome".

Barnehager i Selbu

Slik søker du barnehageplass

 • Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.
 • Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn.
 • Du må velge minst fire barnehager og kan søke inntil fem i søknadsportalen for å komme videre.
 • Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider.
 • Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.
 • Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt med Selbu kommune, Sektor oppvekst, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

NB: Fra 2020 har Selbu kommune kun ett hovedopptak 

Slik søker du

 • Du søker i vår barnehageportal i Vigilo. Du velger oppstartsmåned (august*) og haker av minst fire barnehager før du logger deg inn for å fylle inn resten av søknaden. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.

*Ønsker du en annen oppstartsmåned enn august, kan dette føres inn i kommentarfeltet inn i selve søknaden.

Søk barnehageplass

 

Tilbud om plass 

 • Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på med MinID eller BankID. 
 • Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.
 • Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Det gjør du også i barnehageportalen.

Endre eller si opp plass

 

Klagerett ved hovedopptak

 • Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 • Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på barnehageplass. Klagen må fremstilles skriftlig for kommunen, og må nevne den avgjørelse det klages over, og de grunner klagen støtter seg til.
 • Kommunen forplikter seg til å foreta nødvendige undersøkelser for å vurdere grunnlaget for klagen.
 • Klagefristen er 3 - tre uker fra det tidspunktet søkeren har fått svar på opptaket.
 • Dersom kommunen ikke tar klagen opp til behandling, eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. 
 • Kommunens klageorgan er Formannskap.

 

Vedtekter for barnehagene i Selbu kommune

Adresse

Selbu kommune

Tel: 73816700

postmottak@selbu.kommune.no

Kontakt

Ingfrid Svendgård
Rådgiver
E-post
Telefon 73 81 67 00