Foreldreveiledning- PMTO

Foreldreveiledning- PMTO

Henvendelse til PMTO

PMTO gir hjelp til foreldre og familier med forskjellige utfordringer knyttet til barneoppdragelse. Dette er et lavterskeltilbud for barn mellom 3-12 år.

PMTO

PMTO bidrar til at foreldre får et bedre samarbeid med barnet sitt. Det anses som en fordel at man tar kontakt på et tidligst mulig tidspunkt, før utfordringene utvikler seg i negativ retning.

Tilbudene tilbys og koordineres ved Oppvekstetaten, Selbu rådhus, men det finnes også tilbud ved Selbu Helsestasjon og ved enkelte skoler og barnehager.

PMTO-rådgivning

Et forebyggende tilbud til familier med barn, som møter utfordringer i barneoppdragelsen. Det kan være på et tidlig stadium, eller at problemene ikke er blitt for store. En rådgiver kan da bistå foreldrene i å finne strategier som kan fungere når barnet utfordrer, for eksempel i morgenrutiner, leggerutiner, måltider, sinne osv.Det er fortrinnsvis ukentlige møter, 5-7 ganger. 

PMTO-terapi

Som ved rådgivning, men; PMTO-terapi er for familier der barnets utfordrende atferd er blitt krevende og har pågått over tid. Kanskje utfordringene viser seg på flere arenaer, som for eksempel skole, barnehage, fritidsaktiviteter, venner osv. Terapeuten og foreldrene kan ha ukentlige møter i en lengre periode.

Sosial ferdighetstrening for barn mellom 3-12 år

Sosial ferdighetstrening er for barn som har en utfordrende atferd. Foreldre får alltid veiledning samtidig med barnet i dette tilbudet.