Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Fristen for neste skoleår er 1. mai. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Søke eller endre SFO-plass

Veiledning ligger her 

NB: Bruk nettleseren Chrome og logg inn i OAS

Vi har tre kommunale skolefritidsordninger (SFO). Disse er lokalisert på Bell skole, Selbustrand skole og Øverbygda skole (Øverbygda skole legges ned fra høsten 2021/2022)

Tilbudet skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, tilpasset barnas og foreldrenes behov. Det er også mulig med SFO i ferier.

Søknadsfrist

Det er mulig å melde på barnet til SFO hele året, men ønsker du plass fra starten av et skoleår, er påmeldingsfristen 1. juni. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Priser

Priser - SFO
Timer pr uke SFO-pris​ Pris for mat
0 - 12 timer pr. uke kr. 1.579,- kr. 268,-
13 timer eller mer pr. uke ​ kr. 2.428,- kr. 387,-

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for øvrige.

Ved kjøp av enkelttimer er prisen pr. time kr. 74,-

Pris pr. dag i ferier: kr. 345,-

 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn. Barn med særskilte behov får gratis SFO fra 5. klasse.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Veiledning til foresatte

 

Åpningstider og ferier

SFO har åpent alle virkedager 06.45-16.30, unntatt fire uker i juli og fem kurs og planleggingsdager. Det er påmelding til SFO i skolenes ferier. 

Søknadsfrist for SFO i skoleferien er søndag 7. juni. Søknad sendes via Vigilo. Vi tar også mot søknad på epost. 

For SFO etter skoleslutt søk på skoleåret 2019/2020, og for SFO før skolestart i høst søk på skoleåret 2020/2021.

Nye 1. trinnselever starter på SFO etter første skoledag.

Kontakt din skole for mer informasjon om åpningstider og ferier. 

 

Endre eller si opp 

Endring eller oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse av plass gjør du ved å sende e-post til skolen.

Svar på søknad

Du kan forvente å få svar innen 15.juni

Vedtekter for SFO (PDF, 176 kB)

 

Barn og unge som trenger hjelp?