Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Fristen for neste skoleår er 1. mai. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Tilbudet skal være en trygg plass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, tilpasset barnas og foreldrenes behov. Det er også mulig med SFO i ferier.

Slik søker du

Klikk her for søknadsskjema på ordinær plass

Klikk her for søknadsskjema for plass i ferier 

Søknadsfrist

1. mai

Priser

Priser - SFO
Timer pr uke SFO-pris​
0 - 12 timer pr. uke kr. 1487,-
13 timer eller mer pr. uke ​ kr. 2.286,- ​

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for øvrige.

Ved kjøp av enkelttimer er prisen pr. time kr. 70,-

 Pris pr. dag i ferier: kr. 325,-

Åpningstider og ferier

SFO har åpent alle virkedager, unntatt tre uker på sommeren (uke 28,29, 30 og 31) og 5 kurs og planleggingsdager. Det er påmelding til SFO i skolenes ferier. 

Kontakt din skole for mer informasjon om åpningstider og ferier. 

SFO er stengt i uke 28,29,30 og 31 

Svar på søknad

Du kan forvente å få svar innen 15.mai

Klage

 

Lover og regler

 

Barn og unge som trenger hjelp?