Fritak fra religions- eller livssynsaktiviteter

Fritak fra religions- eller livssynsaktiviteter

Elever og foreldre kan melde fra om fritak fra aktiviteter som de mener kan oppleves som annen religion eller et annet livssyn.

Det kan eksempelvis være å delta i fredagsbønnen i en moske, en gudstjeneste eller annen religiøs samling. Skolen skal gi informasjon i så god tid at de som ønsker det, kan be om fritak.

Det er ikke nødvendig å gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker fritak, og ingen må gi ut informasjon om egen tro.

Les mer i vår tolkningsuttalelse om gudstjenester i skoletiden 

Les mer om fritak her