Søk om permisjon i skolen

Søk om permisjon i skolen

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker sammenhengende (10 skoledager). 

Søk om permisjon i Vigilo foreldreportalen under menypunktet søknader.

Søknad om fri

Det er rektor som avgjør om det er forsvarlig å innvilge permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen. 

Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil èn dag.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake. Fravær fra skolen utover to uker er foreldrenes ansvar.