Bestilling av skolemelk - Selbu kommune

Bestilling av skolemelk

Bestilling av skolemelk

Bestill skolemelk her https://www.skolelyst.no/

Her kan du lese mer om skolemelkordningen  https://www.skolelyst.no/aktuelt/hva-er-skolelyst

Bell skole er ikke med på denne ordningen da de har egen kantineordning.