Bestilling av skolemelk og skolefrukt

Bestilling av skolemelk og skolefrukt

Bestill skolemelk her https://www.skolelyst.no/

Her kan du lese mer om skolemelkordningen  https://www.skolelyst.no/aktuelt/hva-er-skolelyst

Bestill skolefrukt her skolefrukt.no


Bell skole er ikke med på disse ordningene da de har egen kantineordning.