Bell skole

Bell skole

Velkommen til skoleåret 2020-2021

Info om hjemmeskole fra IT Værnesregionen

Kontaktinformasjon Bell skole

 

Bell skole ligger i kommunesenteret i Selbu kommune i Trøndelag. Skolen ble tatt i bruk for første gang ved skolestart i 2006. Bell skole er bygd sammen med idrettshallen i kommunen. Skolen deler lokaler med Selbu kulturskole. Skolebygget brukes også mye på kveldstid, blant annet av bygdekinoen.

 

Aktuelt 

Praktisk informasjon

Skolens planverk

Skolens rådsorgan

Bell skoles Facebook-side
 

Bell skole - trinn

 

SFO Bell

Skolekantine


Felles for skolene:

Vigilo foresatteportal
Permisjon fra skolen
Skoleskyss
Barn med spesielle behov
Skolehelsetjenesten
Skolemiljø
Skolerute
Skolestartere
Skolemelk
Fritak for opplæring KRLE
Gratisskoleprinsippet

Barnevern, familievern og overgrep

Barn og unge som trenger hjelp?

Kartpunkt