Søke plass

Søke plass

Hvem kan få tilbudet?

Skolen er åpen for alle barn og unge til og med 20 år. Voksne kan tas opp hvis det er ledig plass. Barn og unge prioriteres. Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen.

Til ordinære musikktilbud: fra og med 3.trinn i grunnskole (8 år).
Til "Lek og rytme" og "Minifiolin": fra 5 år.
Noen tilbud har spesiell aldersgrense eller andre spesielle kriterier for opptak.

Det er mulig å bli tatt opp på flere tilbud samtidig. Velg tilbudsprioritering (1) for hvert tilbud du vil gå på, og prioriter nr (2) osv for det du alternativt søker på. Presiser eventuelt i kommentarfelt eller ring og spør.

Er du allerede elev, vil du kunne fortsette på samme tilbud til og med videregående skolealder uten å søke. Via din egen side i "Speedadmin" må du "re-registrere" deg, for å være helt sikker på at du blir overført til neste skoleår på det faget du ønsker.

Slik søker du 

Søknadsfrist er 1. mai.

Søk om plass i kulturskolen

Hvis du får problemer med søknaden, kan du ta kontakt med oss for å få veiledning eller hjelp.

Venteliste

Det er for tida søkere på venteliste. Noen tilbud har venteliste, andre ikke.
Det er uvanlig at søkere må stå på venteliste mer enn ett år.

 

Bindingstid/Utmelding

Opptak gjøres for et helt skoleår. Unntak er for førsteårselever, som kan melde seg ut til jul i første semester.

Utmeldingsfrist er 1. mai. All utmelding må skje skriftlig.  

Utmelding

Hva koster det?

Priser - Kulturskolen
Undervisning Pris Pris pr 1.8.2020
Skolepenger/egenandel 2.774,- 2.900,-
Instrumentleie 200,- 200,-
Materiellkostnader 131,- 131,-
Materiell visuell kunst 350,- 350,-
Samspill i fast gruppe 50% egenandel 1.450,-
Voksne Må påregne forhøyet egenandel Ta kontakt med kulturskolen

Elev som selv benytter flere tilbud betaler full pris for hvert tilbud. 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon Moderasjon
1. søsken 25%
2. søsken 50%
3. søsken Gratis

Skoleruta 

Vi følger kommunens skolerute.