Speedadmin

Speedadmin

Speedadmin er systemet som benyttes for kommunikasjon mellom elev/foresatte og Kulturskolen

Speedadmin-portal - Pålogging

Brukernavn

Du får tildelt passord fra Kulturskolen før oppstart.

Passord

Du får tildelt passord fra Kulturskolen før oppstart.

Glemt passord?

Husk å oppgi samme e-postadresse som den du la inn i programmet.