Selbu ungdomsskole

Selbu ungdomsskole

Kontaktinfo Selbu ungdomsskole

Klikk for stort bilde  

Delaktighet, ansvar og tilhørighet!

 

Aktuelt

Praktisk informasjon

Skolens planverk

Skolens rådsorgan

Selbu ungdomsskoles Facebook-side

 

8. - 10. trinn

 

Felles for skolene:

Vigilo foresatteportal
Permisjon fra skolen
Skoleskyss
Barn med spesielle behov
Skolehelsetjenesten
Skolemiljø
Skolerute
Skolemelk
Fritak for opplæring KRLE
Gratisskoleprinsippet

Barnevern, familievern og overgrep

Barn og unge som trenger hjelp?