Skolens rådsorgan - Selbu kommune

Skolens rådsorgan

Skolens rådsorgan

FAU, samarbeidsutvalg og elevråd

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse, mens de andre klassekontaktene er vara. Valgperioden er på to år for representanter fra 8. trinn, og ett år for representantene fra 10. trinn.

Foreldrene på 8. trinn velger sine representanter på informasjonsmøtet om våren før elevene begynner på ungdomsskolen. Foreldrene på 10. trinn skal ha sine representanter klare før skoleåret starter. FAU konstituerer seg på høsten for ett år om gangen ved å velge leder, nestleder, sekretær og to representanter til samarbeidsutvalget.

FAU 2021/22:

Gunn Merethe Overvik Kulseth (leder)

Eivind Aune (nestleder)

Espen Sørflakne (sekretær)

Mari Overvik

Nathalie Syrstad

Marte Bårdsgård

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens høyeste rådgivende organ og består av representanter fra alle partene i skolen: elever, foreldre, unervisningspersonale, andre ansatte og representanter fra kommunen. Rektor er en av dem. 

SU utgjør også skolens skolemiljøutvalg som har ansvar for å sikre at skolen arbeider systematisk med å skape et god skolemiljø.

SU 2020/21:

Eivind Aune (leder)

Sigrid Motrøen Øhlèn (nestleder)

Nils T. Kjøsnes (sekretær)

Jørgen Aune

Gunn Merethe Overvik Kulseth

Trude Motrøen Øhlèn

Heidi Uglemsmo Bjørvik

Linn Kristine Kvello

Kjell Tore Aftret

Elevråd 2020/21:

Sigrid Motrøen Øhlèn 10A (leder)

Amalie Nervik 10B (nestleder)

Jørgen Aune 8A (sekretær)

Hedda Guldseth Sørensen 8B

Amund Kjøsnes 9A

Ann Katrin Hoem 9B