Skolens rådsorgan

Skolens rådsorgan

FAU, samarbeidsutvalg og elevråd

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse, mens de andre klassekontaktene er vara. Valgperioden er på to år for representanter fra 8. trinn, og ett år for representantene fra 10. trinn.

Foreldrene på 8. trinn velger sine representanter på informasjonsmøtet om våren før elevene begynner på ungdomsskolen. Foreldrene på 10. trinn skal ha sine representanter klare før skoleåret starter. FAU konstituerer seg på høsten for ett år om gangen ved å velge leder, nestleder, sekretær og to representanter til samarbeidsutvalget.

FAU 2021/22:

Ole Dybro Kjeldsen (leder)

Linda Røkke (nestleder)

Gunn Heidi Dyrdal (sekretær)

Mari Overvik

Nina Marie Solheim

Gunn Merethe Overvik Kulseth

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens høyeste rådgivende organ og består av representanter fra alle partene i skolen: elever, foreldre, undervisningspersonale, andre ansatte og representanter fra kommunen. Rektor er en av dem. 

SU utgjør også skolens skolemiljøutvalg som har ansvar for å sikre at skolen arbeider systematisk med å skape et god skolemiljø.

SU 2021/22:

Ole Dybro Kjeldsen (leder)

Gunn Merethe Overvik Kulseth (nestleder)

Nils T. Kjøsnes (sekretær)

Ingrid Rønsberg

Ronja Kallar

Marius Svendgård

Trond Preben Pettersen Uthus

Bjørn Skat-Nielsen

Kjell Tore Aftret

Elevråd 2021/22:

Ingrid Rønsberg (leder)

Erik Bårdsgård (nestleder)

Amalie Svenkerud (sekretær)

Ronja Kallar                Solveig Kjøl

David Rønsberg         Håkon M. Øhlèn

Mikkel Rønsberg       Ingeborg Svendgård

Ingrid Fuglem            Jørgen Aune

Oda Marlene Valli