Skolens rådsorgan

Skolens rådsorgan

FAU, samarbeidsutvalg og elevråd

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse, mens de andre klassekontaktene er vara. Valgperioden er på to år for representanter fra 8. trinn, og ett år for representantene fra 10. trinn.

Foreldrene på 8. trinn velger sine representanter på informasjonsmøtet om våren før elevene begynner på ungdomsskolen. Foreldrene på 10. trinn skal ha sine representanter klare før skoleåret starter. FAU konstituerer seg på høsten for ett år om gangen ved å velge leder, nestleder, sekretær og to representanter til samarbeidsutvalget.

FAU 2019/2020:

Kato Dahl (leder)

Line Kulseth (nestleder)

Marit Johanne Bårdsgård Stokke (sekretær)

Nathalie Syrstad

Linn - Hege Hoem

Eivind Aune

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens høyeste rådgivende organ og består av representanter fra alle partene i skolen: elever, foreldre, unervisningspersonale, andre ansatte og representanter fra kommunen. Rektor er en av dem. 

SU utgjør også skolens skolemiljøutvalg som har ansvar for å sikre at skolen arbeider systematisk med å skape et god skolemiljø.

SU 2019/2020:

Eivind Aune (leder)

Hilde Lilletrøen (nestleder)

Nils T. Kjøsnes (sekretær)

Hanna Dahlø Weiseth

Kato Dahl

Berit Storhaug

Sissel P. Uthus

Holger Tovås

Kjell Tore Aftret

Elevråd 2019/2020:

8A: Ingrid Rønsberg Vara: Leah Berge

8B: Ole Johan Waagan Vara: Ronja Nypan Kallar

9A: Ellen Sofie Uglem (sekretær) Vara: Sigrid Motrøen Øhlén

9B: Amelia Fredrikke Nervik Vara: Nathalie Thrana

10A: Marit Kvello (nestleder) Vara: Hilde Lilletrøen (repr. SU)

10B: Hanna Dahlø Weiseth (leder, repr. SU) Vara: Jørgen Hatlen Hårstad