Selbustrand skole

Selbustrand skole

Velkommen til skoleåret 2020/2021

Info om hjemmeskole fra IT Værnesregionen

Informasjon ved gjenåpning av skolen

Kontaktinformasjon

 

Selbustrand skole er en 1.-7. skole med 60 elever.
Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og har flott utsikt over Selbusjøen.
 

Hovedmål: 
Opplæring til å kunne mestre livet, og samtidig delta i samfunnsutviklingen.

Visjon og verdier: 
Trygghet, trivsel, tilhørighet, toleranse og læring

 

Aktuelt

Praktisk informasjon

Skolens planverk

Skolens rådsorgan

Selbustrand skoles Facebook-side

 

Selbustrand skole - trinn

 

SFO - SelbustrandFelles for skolene:

Vigilo foresatteportal
Permisjon fra skolen
Skoleskyss
Barn med spesielle behov
Skolehelsetjenesten
Skolemiljø
Skolerute
Skolestartere
Skolemelk
Fritak for opplæring KRLE
Gratisskoleprinsippet

Barnevern, familievern og overgrep

Barn og unge som trenger hjelp?