Velkommen til skolen!

Velkommen til skolen!

Skolestarter

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Selbu kommune, vil før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra den skolen barnet hører til – nærskolen.

Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år. Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Slik søker du

Hvis du ønsker å få vurdert om barnet bør utsette skolestarten, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.)

Bruk henvisningsskjema til PPT.

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 

Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

Søknadsfrist utsatt skolestart

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars. 

Slik søker du tidligere skolestart

Hvis du ønsker å få vurdert om barnet ditt er modent nok til å begynne på skolen, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.)

Bruk henvisningsskjema til PPT.

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 

Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.