Dagtilbud for hjemmeboende demente

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Kontakt Forvaltningskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Dagtilbud er et kommunalt tilbud for hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning for demens.

Demenstilbud

Tilbudet er åpent 2 dager i uken og er lokalisert på «Kaffekosen» på Nestved. De to dagene har tilbud for ulike grupper, en dag for mer fysisk aktive brukere.

Tilbudet inkluderer transport, frokost og lunsj.

Det må søkes på tilbudet, og det fattes et vedtak med egenandel.

Det er innført abonnementsordning for tjenesten, som betyr at betalingen løper inntil den blir sagt opp, og at det må betales selv om du velger å ikke ta imot tjenesten en eller flere dager. Frist for å si opp eller endre er den 20. måneden før endringen skal tre i kraft.

Betalingssatser for dagtilbud for demente
Dagtilbud Pris
1 dag pr uke 800 pr mnd
2 dager pr uke 1200 pr mnd