Dagtilbud for hjemmeboende

Dagtilbud for hjemmeboende

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Dagtilbud er et kommunalt tilbud for hjemmeboende.

Demenstilbud

Tilbudet er åpent 2 dager i uken og er lokalisert på «Kaffekosen» på Nestved. 

Tilbudet inkluderer transport, frokost og lunsj.

Det må søkes på tilbudet, og det fattes et vedtak med egenandel.

Det er innført abonnementsordning for tjenesten, som betyr at betalingen løper inntil den blir sagt opp, og at det må betales selv om du velger å ikke ta imot tjenesten en eller flere dager. Frist for å si opp eller endre er den 20. måneden før endringen skal tre i kraft.

Betalingssatser for dagtilbud
Dagtilbud Pris
1 dag pr uke 800 pr mnd
2 dager pr uke 1200 pr mnd