Akutt hjelp

Akutt hjelp

Ved behov for akutt hjelp eller skade, enten kroppslig eller psykisk,
må du ringe tel. 113 (øyeblikkelig hjelp) eller Selbu Legekontor på dagtid.
Tlf. 73816825.

Dette gjelder også tanker om å skade deg selv/ta ditt eget liv.

Utenom legekontorets kontortid er det Værnesregionen legevakt på Stjørdal,  tlf. 116117.

Aktuelle krisetelefoner:

Utsatt for vold/overgrep - Krisesenter: tlf. 74077710

Alarmtelefon for barn og unge: tlf 116111

Døgnåpen chat; 116111

Kirkens SOS: tlf.  22400040

Mental helse: tlf. 116123