Akutt hjelp

Akutt hjelp

Har du behov for akutt hjelp eller har en skade, enten kroppslig eller psykisk så kan du kontakte Selbu Legekontor for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Tlf. 73816825.

Dette gjelder også tanker om å skade deg selv/ta ditt eget liv.

Utenom kontortid er det Værnesregionen legevakt på tlf. 116117.

Kan også ringe følgende krisetelefoner:

Er du utsatt for vold/overgrep å har behov for hjelp ring Krisesenter på tlf. 74077710

Trenger du noen å snakke med kan du ta kontakt med følgende Krisetelefon

Alarm tlf. 116111

Kirkens SOS tlf.  22400040

Mental helse 116123.