Folkehelse og friskliv

Folkehelse og friskliv

Kommunene i Værnesregionen samarbeider om  strategisk arbeid for folkehelse i kommunene.  

Oppgaver: Koordinering av folkehelsearbeidet, både innen ledelse, politikk og planverk, arbeid med mål og tiltak, leder folkehelsegruppene våre, kontaktperson utad i folkehelsespørsmål. 
Folkehelsekoordinator – Kari Jørgensen tlf. 979 85 202
Epost: kari.jorgensen@varnesregionen.no

Frisklivssentralen er organisert under Samfunnsmedisinsk enhet i Værnesregionen. Selbu kommune har fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
Ta kontakt på telefon: 91871292
E-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no

 

Dokumentet for oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu kommune 2020 ble vedtatt i kommunestyret 31.05.2021 (PS 25/2021).

Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu_2020 (PDF, 4 MB)