Folkehelse

Folkehelse

Kommunene i Værnesregionen samarbeider om  strategisk arbeid for folkehelse i kommunene.  

Oppgaver: Koordinering av folkehelsearbeidet, både innen ledelse, politikk og planverk, arbeid med mål og tiltak, leder folkehelsegruppene våre, kontaktperson utad i folkehelsespørsmål. 
Folkehelsekoordinator – Kari Jørgensen tlf. 979 85 202
Epost: kari.jorgensen@varnesregionen.no