Nærkontakt, symptomer eller positiv test?

Nærkontakt, symptomer eller positiv test?

Gjeldende fra og med lørdag 25.september kl. 16:00

 

Symptomer og prøvesvar:
 

Positiv test:
 

Nærkontakt

 

 

Reiseregler

 Har du nyoppståtte luftveissymptomer:

For arrangører og virksomheter

Gjeldende fra og med lørdag 25. september kl. 16:00

I "En normal hverdag med økt beredskap" gjelder disse reglene og rådene:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner
  • Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.
  • Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19 (de som bryter dette risikerer bot)

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no)

Smittevernråd til befolkningen (FHI)

Gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om Koronaviruset (Helsenorge.no)

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått på påvist Covid-19? (FHI)