Har du mistanke om at du er smittet av koronavirus?

Dersom du har mistanke om at du er smittet av koronavirus, IKKE møt opp på legekontoret eller legevakt. 
Ring legekontoret på tlf: 73 81 68 25
Legevakta på tlf: 116117
Informasjonstelefonen for koronasmitte på tlf: 815 55 015

Status og tiltak i Selbu kommune - koronaviruset

Status og tiltak i Selbu kommune - koronaviruset

1. april 20

Status koronaprøver i Selbu per 01.04.20:
• Antall prøver tatt: 60 prøver
• Antall personer med påvist smitte: 3

Formannskapet i Selbu vedtok 31.mars en tiltakspakke til næringslivet

31. mars 20

Pressemelding fra kommuneoverlege Vonen vedr. diverse føringer for tur til Sverige, dugnader/loddsalg, camping, arrangement m.m. Pressemelding per 310320 Kommuneoverlegen

Har du mistet inntekt som følge av koronaviruset? Nav har nå laget systemer slik at du kan søke om forskudd på dagpenger og få dem utbetalt før påske.Se her NAV.no
Det er også opprettet en egen ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: NAV.no

 • Antall prøver tatt: 59 prøver
 • Antall personer med påvist smitte: 2

30. mars 20

 • Antall prøver tatt: 55  prøver
 • Antall positive svar: 2 prøver

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS  melder om at de holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud. Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men råd og veiledning gis på telefon.
Ta kontakt på telefon 740 777 10 eller på epost krverdal@online.no om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

27.mars 20

 • Antall prøver tatt: 52  prøver
 • Antall negative svar: 46 prøver
 • Antall positive svar: 2 prøver
 • Venter svar på 4

26. mars 20

Har du behov for sosialhjelp?
NAV er nå på plass med digitale søknader om sosialhjelp – Digisos. 
Klikk deg inn på NAV.no for veiledning.

25. mars 20

 • Antall prøver tatt: 45  prøver
 • Antall negative svar: 34 prøver
 • Antall positive svar: 2 prøver
 • Venter svar på 9

24. mars 20

 • Regjeringen videreførte 24. mars alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.
 • Her kan du se pressemeldingen fra regjeringen: Tiltakene mot koronavirus videreføres

23. mars 20
 

Pårørende ved langtidsavdelingen på sykehjemmet kan nå bruke FaceTime for å snakke med sine familiemedlemmer. 

Kontaktadresse: selbusykehjem2@gmail.com Ring personalet på telefon 48 86 87 35 for å avtale tidspunkt som passer. 
Håper dette vil være med på å opprettholde kontakten mellom familiemedlemmene i denne tiden hvor det ikke er mulig å dra på besøk på sykehjemmet. 
Informasjon for avdelingene Enhet for demente og korttidsavdelingen kommer når det er klart.
 

20. mars -20

Regjeringen har innført forbud mot opphold på hytter utenfor egen bokommune:

Regjeringen vedtok i går forbud mot å oppholde seg på hytter som ligger i en annen kommunen enn der man selv bor. Se hele forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294

Forskriften sier i § 5 første ledd:  «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.» Selbu kommune har ingen myndighet til å avgjøre om hva som evt. er «strengt nødvendig vedlikehold» eller tilsyn. Hytteeiere må derfor vurdere dette selv.

Selbu kommune har ikke stengt kommunegrensene.

På grunn av den helt spesielle situasjonen hele verden er i akkurat nå vil vi likevel på det sterkeste oppfordre alle om å forbli i sitt eget hjem og følge de oppfordringene og retningslinjene som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringen til enhver tid kommer med.

Vi setter stor pris på våre hytteeiere og vi forstår at det kan oppleves vanskelig når man ikke får benytte hyttene sine slik man ønsker. Vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til bygda når dette er over.

15.mars -20

Selbu legekontor stenger døra fysisk slik at ikke besøkende og andre kan går rett inn uten avtale. Dette for å forhindre smitte. Ring. 73 81 68 25 for å avtale besøk/time. For øyeblikkelig hjelp ring 113.

Tannklinikken er stengt på ubestemt tid. Ved store smerter kan du ringe eller sende SMS på tlf  90209670, 95069749, 94138252, 90187820

14. mars -20

Barnehage og skole - koronaviruset

13. mars 2020

Barnehager og skoler 

Sektor oppvekst melder om at de førstkommende tirsdag vil åpne for å gi et tilbud til barn under 12 år som har foreldre/foresatte som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Det er startet en kartlegging/prioritering av dette nå. Foreldre/foresatte vil få direkte beskjed fra sin skole eller barnehage om når og hvor.

12. mars 2020

Tiltak fra HELSEDIREKTORATET

Selbu Legekontor:
Med virkning fra 12.03 prioriterer Selbu legekontor personer med alvorlige og kroniske helseplager. Andre vil kunne oppleve å ikke få tilbud om konsultasjon.
Det er ikke ønskelig at personer med luftveisinfeksjoner møter på legekontoret. Personer som er usikre på egen helsesituasjon bes derfor om å kontakte legekontoret for å få drøftet situasjonen på telefon.
Legekontoret vil prioritere økt tilgjengelighet på telefon i tiden fremover.

Selbu Helsestasjon:
Selbu helsestasjon avlyser alle gruppe-konsultasjoner fra 12.03.20. Det samme gjelder åpen helsestasjon på fredager. 
Individuelle konsultasjoner gjennomføres som normalt, men det er ikke anledning til å ta med søsken eller andre.
Vi ber om at personer med symptomer på forkjølelse ikke kommer hit. 

Jordmortjenesten opprettholder alle ordinære kontroller. Gravide som har spørsmål, kan ta kontakt med jordmor på telefon. Fra fredag 13.03. er det mulig å ringe jordmor hver dag fra mandag til fredag, mellom kl. 08.00-16.00 på telefon 48867248. Jordmor vil ringe tilbake etter hvert som hun har anledning.

11. mars 2020

Kommunale bygg vil bli stengt for besøkende

Adgang må godkjennes av ledere på forhånd for besøk på Selbu sykehjem og i Nestansringen 67. Adgang vil bli gitt kun i helt spesielle tilfeller. 

Øvrige stengte kommunale bygg:

Rådhuset
Alle idrettshaller stenges, og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter 
Selbu Eldresenter
Terapibassenget ved helsesenteret 
Fysioterapi og ergoterapi 
Treningsrom på brannstasjonen
Kantina i rådhuset
Selbu Frivilligsentral
Selbu Folkebibliotek

Alle arrangement i offentlig regi avlyses. Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger må avlyses

 

Smittet:  Per 11.03.20 er 1 person som er bosatt i Selbu bekreftet smittet av viruset

Informasjon om Koronaviruset 

Koronavirus - Temaside Værnesregionen

Folkehelseinstituttet (FHI)

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon om koronaviruset. Her kan du lese mer om symptomer, behandling, reise, inkubasjonstid og hva du kan gjør for å unngå å bli smittet. 

Gå til Folkehelseinstituttets nettsider

Helsenorge

På nettsidene til Helsenorge finner du mye nyttig og oppdatert informasjon om koronaviruset. Her finner du retningslinjer og råd for deg som er smittet, hva du kan gjør for å unngå å bli smittet og informasjon om tiltak som er bestemt for å begrense spredningen av viruset. 

Les om viruset på Helsenorges nettsider

Helsedirektoratet

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt kan du ringe til Folkehelsedirektoratets informasjonstelefon på 81555015

På folkehelsedirektoratet.no kan du finne informasjon om beslutninger som blir tatt på nasjonalt nivå i tillegg til plakater og informasjonsmateriell

Gå til Helsedirektoratets nettsider

Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset