Vaksinering Covid-19/Korona

Vaksinering Covid-19/Korona

Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Koronasertifikat/pass

Her finner du informasjon om digitalt koronasertifikat/pass

Det er mulig å bestille koronasertifikat i papirform. Dette gjør du ved  å sende inn søknad til HELFO. Skriv ut dette skjemaet selv eller spør etter det når du får dose 2. Det er også mulig å ta kontakt med Servicetorget i kommunen.

Folkehelseinstituttets nettside om vaksinering: www.fhi.no/kvp  

Informasjon og status i Selbu

10.01.22

Plan for Covid-vaksinering videre i januar 2022.

Covid-vaksine tilbys hver torsdag ved menighetshuset i januar. Det legges ut nye doser ukentlig, og man booker time via www.selbulegekontor.no

Vaksinering skjer torsdag 13.01., 20.01. og 27.01.

Vaksinedosene legges ut puljevis, slik at nye tidspunkt blir lagt ut når det nærmer seg fullbooket. Det betyr at befolkningen må sjekke flere ganger om ledig time, dersom det ser ut til å være fullbooket.

Drop-in
Det vil også være anledning for drop-in hver torsdag i januar fra kl. 17.00-18.30.

Vi oppfordrer til at personer som kan møte på dagtid, booker time, og at drop-in benyttes av de som ikke har anledning på dagtid.

Vi minner om at minimumsintervallet mellom 2. og 3. dose er 20 uker!

Dersom du er usikker på når du fikk 2. dose, ta kontakt med legekontoret.

Hvem kan booke time for vaksine:

  • Alle over 12 år som mangler 1. dose.
  • Alle over 16 år som mangler 2. dose. Merk: det må minimum være 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år. Merk: for alle over 18 år må det minimum være 4 uker siden 1.dose.
  • Alle over 18 år som mangler 3. dose. Merk: Minimum 20 uker siden 2. dose!
  • Personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp ved Covid-19. Det må fremvises dokumentasjon fra behandlende lege/fastlege. Dersom man allerede har mottatt 3 doser, vil en oppfriskningsdose (4.dose) kunne gis etter minimum 3 måneder.
  • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales 1. dose og oppfriskningsdose. Merk: 2. dose minimum 20 uker siden 1. dose.

Status Covid-vaksinering 10.01.22:

Det er totalt satt 7456 Covid-vaksiner i Selbu.

3267 personer har fått 1. dose, 2889 personer har fått 2. dose, og 1300 har fått 3. dose.

03.01.22

COVID-19 - VAKSINERING
Nå kan alle over 18 år booke time for 3.dose, forutsatt at det har gått 20 uker siden 2.dose.
Booking gjøres via Selbu legekontor.

16.12.21

VAKSINERING I UKE 51, 52 og 1

Vaksineringen går for fullt på menighetshuset i desember, også i mellomjula. Det legges ukentlig ut nye doser for booking, og det vaksineres en dag pr. uke. For å være bedre beskyttet mot alvorlig sykdom, oppfordres alle til å ta vaksinen, enten du mangler 1. 2. eller 3. dose.

Fra uke 51 kan alle over 45 år få 3.dose, minimumsintervallet er 4,5 måneder etter 2.dose.

Ved vaksineringen kreves en del helsepersonell, og dette er personer som trekkes ut av sine ordinære jobber. I tillegg har vi frivillige som bidrar ved vaksinering, og som vi er avhengige av for å kunne gi et godt tilbud. Vi er derfor avhengige av en effektiv bruk av personalet, slik at belastningen ikke blir større enn nødvendig.

Merk: Av den grunn blir vaksinedosene lagt ut puljevis, slik at vi legger til nye tidspunkt når det nærmer seg fullbooket. Det betyr at befolkningen må sjekke flere ganger om ledig time, dersom det ser ut til å være fullbooket.

Det tilbys vaksinering følgende dager ved Menighetshuset:

Onsdag 22.12 fra kl. 09.00

Onsdag 29.12. fra kl. 10.00

Torsdag 06.01.22 fra kl. 13.00

DROP-IN
Torsdag 06.01. vil det være mulighet for DROP-IN mellom kl. 17.00-18.30
Her kan personer som ikke har booket time, møte opp for vaksine. Vi oppfordrer til at personer som vet de kan møte på dag, booker time, slik at Drop-in kan benyttes av dem som ikke har anledning på dagtid.

HVEM KAN BOOKE TIME FOR VAKSINERING:

• Alle over 12 år som ikke har fått 1. dose.

• Alle over 16 år som ikke har fått 2. dose.

• Merk: MÅ være minimum 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år.

• Merk: For alle over 18 år må det være minimum 4 uker siden 1. dose.

• Alle over 45 år som ikke har fått 3. dose. Merk: Må minimum være 4,5 måneder siden 2. dose

• Personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp ved Covid-19 : organtransplanterte, personer med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer, muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom, eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

• Gravide i 2. og 3. trimester.

• Ansatte i barnehage og skole over 18 år som mangler vaksiner. Minimum 4,5 måneders intervall mellom 2. og 3. dose.

• I tillegg kan helsepersonell booke time for 3. dose, minimum 4,5 måneder etter 2. dose.

Time kan bookes via www.selbulegekontor.no eller på telefon 73816825.

 

13.12.21

Nå kan alle over 50 år og helsepersonell bestille time for 3. dose:

Vaksinested: Torsdag 16.12 på menighetshuset.

Hvem kan booke time:

Alle over 12 år som ikke har fått 1. dose.

Alle over 16 år som ikke har fått 2. dose. Merk : MÅ være minimum 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år.

Merk: For alle over 18 år må det være minimum 4 uker siden 1. dose.

Alle over 50 år som ikke har fått 3. dose. Merk: Må minimum være 5 måneder siden 2. dose

3. dose til personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp ved Covid-19 : organtransplanterte, personer med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer, muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom, eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

I tillegg kan helsepersonell booke time for 3. dose, minimum 5 måneder etter 2. dose.

Bestill vaksine på www.selbulegekontor.no

eller på telefon 73816825.

09.12.21

Nytt: NÅ KAN ALLE OVER 60 ÅR BESTILLE TIME FOR VAKSINERING I MORGEN, torsdag 9.desember-21:

Det er et nasjonalt mål at alle over 65 år skal få tilbud om 3. vaksinedose før jul. For å øke tilbudet om vaksine, er det lagt ut over 500 vaksinedoser til torsdag 09.12. Men, da det er mange ledige timer, åpnes det opp for at alle over 60 år kan bestille vaksine til torsdag 09.12.

HVEM KAN BOOKE TIME:

Alle over 12 år som ikke har fått 1. dose.

Alle over 16 år som ikke har fått 2. dose. Merk : MÅ være minimum 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år.

Merk: For alle over 18 år må det være minimum 4 uker siden 1. dose.

Alle over 60 år som ikke har fått 3. dose. Merk: Må minimum være 5 måneder siden 2. dose

3. dose til personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp ved Covid-19 : organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologiske kreftsykdom siste 5 år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer, eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom, eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Time kan bookes via www.selbu.legekontor.no eller på telefon 73816825.

 

03.12.21

Covid-vaksinering uke 49:

Mandag 06.12. legges det ut over 500 vaksinedoser for booking. Vaksinering skjer torsdag 9/12 på Menighetshuset.

Fra mandag 6/12 kan man booke time på www.selbu.legekonor.no eller på telefon 73816825

Hvem kan booke time:
Alle over 12 år som ikke har fått 1. dose.
Alle over 16 år som ikke har fått 2. dose. Merk : MÅ være minimum 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år.
Merk: For alle over 18 år må det være minimum 4 uker siden 1. dose.

Alle over 65 år som ikke har fått 3. dose. Merk: Må minimum være 5 måneder siden 2. dose

26.11.21
Mandag kl. 08.00 legges det ut 300 doser for Covid-vaksinering på Menighetshuset torsdag 02.12.21

Det kan bookes for 1. dose, 2. dose og for 3. dose for alle over 65 år.( minimum 5 mnd siden dose 2)
Timer bookes på www.selbulegekontor.no eller ring Selbu legekontor Tlf. 73816825

 

24.11.21
Selbu legekontor - telefon
Det kan for tiden være mindre tilgjengelighet på telefon ved Selbu legekontor, på grunn av smittetrykket og økt testing (Covid-19).

Merk at nye vaksinasjonsdoser er lagt ut for vaksinering av personer over 65 år torsdag 25.11.21, www.selbulegekontor.no

30.11.21
VAKSINERING for de som er 65+ NB! Nå har vi lagt ut flere doser som kan tas torsdag 02.12.21!
Gå inn på https://www.selbulegekontor.no/ for å bestille vaksinering, eller ring på tel. 73 81 68 25.
Har du ikke tatt vaksine, eller mangler dose 2 kan du også bestille vaksiner her.

23.11.21
VAKSINERING for de som er 65+ NB! Nå har vi lagt ut flere doser som kan tas torsdag 25.11.21!
Gå inn på https://www.selbulegekontor.no/ for å bestille vaksinering, eller ring på tel. 73 81 68 25.
Har du ikke tatt vaksine, eller mangler dose 2 kan du også bestille vaksiner her.

 

22.11.21

Status Covid-vaksinering og vaksineplan uke 47.
Vaksinering av 3. dose til alle over 65 år ved Menighetshuset fra torsdag 25.11.21
Fra mandag 22.11. kan alle over 65 år bestille time for oppfriskningsdose, 3.dose. For alle over 65 år kan 3. dose settes minimum 5 måneder etter 2. dose. 
Time for vaksine kan bestilles som tidligere via www.selbulegekontor.no eller ring legekontoret tlf.73816825. Har du ikke tatt vaksinen, eller mangler 2.dose, kan du også bestille time via legekontoret.

Alle over 85 år vil bli kontaktet for vaksine.

Det er nå totalt satt 6188 vaksiner i Selbu, og fordelingen er 1. dose: 3240, 2. dose: 2820 og 128 har fått 3. dose.

I tillegg til tilbud om 1. dose fra 12 år og 2. dose til alle fra 16 år, har det til nå vært prioritert 3. dose til personer med alvorlig immunsvikt, samt til beboere i sykehjem og de over 85 år.

Personer med alvorlig immunsvikt kan få 3. dose minimum 4 uker etter 2. dose. Disse skal vaksineres med Pfizer.

3. dose for helsepersonell som jobber i sykehjem, hjemmebasert omsorg og i miljøarbeidertjenesten kan prioriteres etter de nevnte gruppene. Minimumsintervall mellom 2. og 3. dosen er for helsepersonell 6 måneder.

Personer som jobber tett på sårbare barn, unge og voksne, som BPA eller assistenter, kan prioroteres med 3. dose av hensyn til den sårbare bruker.

Moderna og Pfizer er godkjent til bruk ved oppfriskningsdose. Dette er vaksiner som i kombinasjon gir en bedre beskyttelse enn hver for seg. Moderna gir spesielt god beskyttelse mot Deltavarienten av Covid. Ved bruk av Moderna til 3. dose, skal halv dose gis.

19.11.21

Per må er det gitt 3. doser til prioriterte med immunsvikt og en er nå inne i prosessen med ekstradose til innbyggere over 85 år. Det er åpnet for at alle over 65 år kan bestille 3. dose enten via Selbu Legekontor sin hjemmeside eller ved å kontakte legekontoret via telefon, og det rigges nå et opplegg for vaksinering likt det som ble gjennomført i sommer og høst.

29.10.21

Covid-19 vaksinering i uke 44-47.

Torsdag 28.10. var siste vaksinering ved Menighetshuset.
Vaksinering framover vil foregå ved Selbu legekontor og i kommunestyresalen i Rådhuset. De som har fått time til vaksinering må møte til det tidspunktet som er satt opp til vaksinering, og ikke møte opp i god tid på forhånd. Dette for å unngå at det skal bli utfordringer i forhold til smittevern. 

Booking til 1. og 2. dose kan gjøres hver uke:

Booking for 1. og 2. dose gjøres fortsatt via www.selbulegekontor.no , nye doser for hver uke legges ut hver mandag kl. 08.00.

Tidligere avtale om 2.dose på vaksinekort, gjelder ikke lenger.

Det er fortsatt mulig å booke time for 1. dose til de som ennå ikke har tatt vaksine.

Vaksinene som tilbys, er Pfizer.

3.dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar:

Statlige føringer tilsier at personer med alvorlig svekket immunforsvar, som dermed ikke nyttiggjør seg vaksinen like godt som andre, skal tilbys 3. dose. Det må minimum være 4 uker mellom 2. og 3. dose. Personene det gjelder, skal selv ha fått beskjed fra behandler ved sykehus, eller de vil bli kontaktet fra legekontoret med tilbud om 3. dose. Det må være dokumentert at man tilhører denne gruppen for å få 3. dose.

De som vet at de tilhører denne gruppen, kan selv ta kontakt med Selbu legekontor for å booke time. Flere med svekket immunforsvar har allerede fått 3.dose.

Oppfriskningsdose (3. dose) til alle over 65 år:

Alle over 65 år anbefales nå en oppfriskningsdose (3. dose) minimum 6 måneder etter dose 2.

I prioritert rekkefølge vil de over 85 år tilbys vaksinen først, de vil bli kontaktet på telefon.  Det er også mulig å ringe legekontoret for å bestille vaksinen til personer over 85 år.

Når alle over 85 har fått tilbudet, vil det åpnes for booking til 3. dose til personer over 75 år, og deretter til 65 år og eldre.

Vaksinering uke 44: Onsdag 3/11 fra kl. 15.00 på Selbu legekontor.

Vaksinering uke 45: Torsdag 11/11 fra kl. 16.00 i kommunestyresalen.

Vaksinering uke 46: Torsdag 18/11 fra kl. 16.00 i kommunestyresalen.

Vaksinering uke 47: Mandag 22/11: 2. dose til 16 og 17 åringer ved Selbu videregående skole.
Torsdag 25/11 fra kl. 14.00 i kommunestyresalen.

 

15.10.21
Vaksinering ved Menighetshuset torsdag 21.10.
Booking via www.selbulegekontor.no fra mandag 18.10 kl.08.00.
Alle over 18 år som mangler 2. dose kan booke time. Det må minimum være 4 uker siden 1.dose.
Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar som skal ha 3.dose, kan kontakte legekontoret.

29.09.21

Vaksinering uke 39 og 40, kun med Pfizer.

UKE 39:

Det er fortsatt mange ledige doser til booking for Covid-19 vaksine på Menighetshuset.

Booking via www.selbulegekontor.no

Vaksineringen skjer torsdag 30.09. fra kl. 17.30-19.00, og det tilbys kun Pfizer.

Dette er inntil videre siste vaksinering ved Menighetshuset.

UKE 40:

Ingen vaksinering på Menighetshuset denne uka.

Ønsker du vaksine i uke 40, ring til legekontoret for bestilling av time.

Vaksinering skjer mandag 04.10. kl. 15.00 på Selbu legekontor.

24.09.21

I uke 39 vil Covid-19 vaksineringen foregå på kveldstid i Menighetshuset.
Vaksinering tilbys torsdag 30.09. fra kl. 17.30-19.00.
Booking kan gjøres via Selbu legekontor sin hjemmeside fra mandag 27.09 kl. 08.00.For personer med alvorlig nedsatt immunforsvar, kreves det dokumentasjon fra sykehus eller fastlege på at de møter for 3. dose.

Telefonnummer for spørsmål om vaksinering, mob. 940 03 998 (betjent på dagtid, mandag – fredag). 

Frem til uke 30 har all bestilling av vaksinering vært basert på telefonisk innkalling (prioriterte grupper og underliggende sykdommer) eller mulighet for bestilling på nett eller telefon ut fra aldersprioriteringer gitt av FHI. Nå har alle aldersgrupper fått mulighet til å bestille, og fra og med uke 31 vil derfor nye doser (førstedoser) i Selbu tilbys alle over 18 år (født i 2003 eller tidligere). De som tidligere i vår/sommer ikke bestilte vaksinering ut fra deres tur i forhold til alder kan selvsagt også bestille vaksinering. Nye vaksinedoser legges ut til bestilling på  www.selbulegekontor.no på mandager (normalt kl. 08). Det er også mulig å bruke vaksinasjonstelefonen til bestilling av vaksinasjon, men vi ønsker at så mange som mulig bestiller vaksinasjon på nett.

Vaksinering foregår fortsatt på torsdager, og Selbu menighetshus er vaksineringssted.

17.09.21:

Det er nå satt 5708 vaksiner i Selbu, og 2616 er fullvaksinerte.

For å få bedre oversikt over hvem som har mottatt vaksine i andre kommuner, har vi tatt direkte kontakt pr. telefon til de som ikke er registrert med vaksine i Selbu. Rundt  120 personer er fullvaksinerte andre steder. 214 personer bosatte i Selbu har ikke tatt vaksine.

Vi kan nå være sikre på at alle over 18 år bosatte i Selbu, har fått tilbud om vaksine.

Det er fortsatt rundt 300 som mangler 2. dose.

De  siste ukene har det vært mindre booking for Covid-19 vaksine.  De som mangler 2. dose, oppfordres til å booke time så snart det har gått 4 uker siden 1. dose. Timer for vaksine kan bookes hver mandag fra kl. 08.00 via Selbu legekontor sin hjemmeside. Det vil ikke bli sendt ut påminning via sms om ledige doser, da tilbud om vaksiner regnes som kjent.

Det tilbys nå 3. dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar. Disse vil motta brev fra sykehuset om at de har behov for 3.dose. Det er anledning for disse å ta kontakt med legekontoret, også før de mottar brev fra sykehuset, for å få time til vaksinering. Ellers kan time for 3.dose bookes til torsdag 23.09. kl. 12.30.

20.09. vil årgang 2006, 2007 og 2008 få tilbud om vaksine ved Selbu ungdomsskole, mens elever født 2009 som har fylt 12 år, får tilbud ved Bell skole 27.09. Elevene som ikke har fylt 12 år, vil få tilbud om vaksine etter hvert som de fyller 12 år. Denne gruppen skal kun ha en dose.

16-17 åringene vil få tilbud om 2. dose i uke 45.

07.09.21

Etter vaksinering i uke 35, er det satt 5492 vaksinedoser totalt i Selbu. 3068 har fått 1. dose, og 2419 er fullvaksinerte. Det vaksineres nå med Pfizer og Moderna til alle over 18 år, mens alle under 18 år får Pfizer.

Av 16-17 åringene fikk 61 elever vaksine ved Selbu vgs 30.08., mens det ble satt 18 vaksiner til denne aldersgruppen ved Menighetshuset 02.09. Disse vil få dose 2 i uke 44/45.

Nå planlegges vaksinering av 12-15 åringer i uke 37 og 38. Denne gruppen skal foreløpig kun ha en dose.

27.08.21

Det er nå satt 5058 vaksiner totalt i Selbu, og 2077 er fullvaksinerte.

Fra uke 35 vil vi vaksinere med både Pfizer og Moderna. Dette er to vaksiner bygd på samme teknologi, og med svært god effekt i kombinasjon.

Vaksineringen ved Menighetshuset går for fullt de kommende ukene!

Fokuset er fortsatt å tilby 1. dose til de som ikke er vaksinert, samt tilby 2. dose minimum 4 uker etter 1. dose. Når det kun er selvbooking, er det viktig at hver og en sørger for at intervallet faktisk er minst 4 uker. Dette er viktig for at vaksinene skal ha best mulig effekt.

Nå skal også 16 og 17 åringene får tilbud om vaksine. Alle unge født 2004 og 2005 som er elev Selbu videregående skole, har fått tilbud om vaksinering ved skolen mandag 30.08.21.

Øvrige 16 og 17 åringer hjemmehørende i Selbu, har mulighet for å få vaksine ved Selbu menighetshus torsdag 02.09. kl. 09.00. De må melde seg på via telefon til Selbu legekontor ( tlf. 73816825) innen onsdag 01.09.21.

20.08.21

I uke 34 og 35 vil Selbu få mange flere vaksiner. Vi vil fortsette å vaksinere på torsdager, og det er fortsatt selvbooking via www.selbulegekontor.no
Booking gjøres tilgjengelig hver mandag morgen kl. 08.00.
Det vil være anledning til å booke seg for 1. dose for alle født fra 2003 og tidligere, og for 2. dose for alle der intervallet blir minimum 4 uker.
Vi får nå to typer av vaksiner:  Pfizer og Moderna. Pfizer og Moderna er svært like vaksiner, og bygger på samme teknologi. Det er helt trygt å få Moderna som 2. dose, dersom du har fått Pfizer som første dose. Begge vaksinene har vist seg å være effektive, og gir over 90% beskyttelse mot koronasykdom etter to doser. Vaksinene er også effektive mot Delta-varianten av viruset etter 2. dose. Det antas at en kombinasjon av disse vaksinene, vil gi en enda bedre beskyttelse enn om man tar 2 doser av samme vaksine, og kombinert vaksinering benyttes nå av flere land.

10.08.2021

Vi er nå i innspurten av vaksinering med 1. dose for alle over 18 år i Selbu. Vi ber derfor om at alle som ennå ikke har fått 1.dose gå inn og booke tid for vaksine i uke 32 eller 33. Nye doser legges ut hver mandag  kl. 08.00, og det er fremdeles mulig å bestille time til torsdag 12.08.
All vaksinering bestilles på www.selbulegekontor.no 
 

30.07.2021

Status vaksinering i Selbu
Pr 30. juli er det satt 4046 vaksinedoser i Selbu, og 1390 personer er fullvaksinerte. 2650 selbygger har fått minst èn vaksinedose.
Vi gikk inn i sommeren med en tydelig plan i henhold til nasjonale prioriteringer, men vi ser at innbyggernes ferieplaner til en viss grad har påvirket etterspørselen etter vaksiner.
Denne uka (uke 30) fikk vi 200 ekstra doser, og for å sikre at alle dosene ble satt ble det også åpnet for at den aller siste prioriteringsgruppa (25 – 39 år) fikk mulighet til å bestille vaksinering.
Fra og med uke 31 vil alle født i 2003 eller tidligere kunne bestille vaksinering når nye doser legges ut til bestilling mandager kl. 08.
Førstkommende mandag (02.08) legges det da ut rundt 180 nye førstedoser for vaksinering på Selbu Menighetshus torsdag 5. august.

07.07.2021

Vaksinering i Selbu i uke 28 – 30:
I uke 28 vil det legges ut 30 nye doser for aldersgruppen 55 – 64 år (født mellom 1957 og 1966), mens man i uke 29 og 30 legger ut nærmere 400 doser som primært skal gå til aldersgruppen 45 – 54 år (født mellom 1967 og 1976).
De i aldersgruppen 55 – 64 år som ennå ikke har fått bestilt vaksinering kan selvsagt også bestille vaksinering i uke 29 og 30. Dosene for alle ukene legges ut mandag 12. juli kl. 08., men det er bare de som er i de spesifikke aldersgruppene som kan bestille på de aktuelle ukene.
Vaksinasjonsdatoer blir torsdag 15. juli, torsdag 22. juli og torsdag 29. juli. All bestilling gjøres på www.selbulegekontor.no.
I tillegg kommer vaksinasjon av barnehageansatte og skoleansatte, jfr. pressemelding 
Vi kommer tilbake til mer informasjon om vaksinering for uke 31 og fremover, og om det da også vil åpne seg mulighet for vaksinering av aldersgruppene under 45 år. Dette vil avhenge av om vi vil få en ytterligere økning av vaksinedoser til Selbu. 
 

02.07.2021

Pr. 2. juli er det satt 3002 vaksinedoser i Selbu, og 1152 personer (28,4 % av befolkningen) er fullvaksinerte. Vi er nå i full gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 8 (55 – 64 år), og vi planlegger for oppstart av prioriteringsgruppe 9 (45 – 54 år) i løpet av uke 29. Alle disse gruppene får informasjon om vaksinebestilling på SMS, og det legges også ut samme informasjon på kommunens hjemmeside. Hvor langt vi kommer i aldersgruppene i sommer vil være avhengig av om vi fra august vil få flere vaksinedoser enn det som foreløpig er blitt forespeilet fra FHI. Vi vil også starte med vaksinering av barnehageansatte og skoleansatte under 45 år, jfr. pressemelding 01.07.

01.07.2021

Vaksinering av ansatte i oppvekstsektoren
Regjeringen åpnet tidligere i juni opp for at kommunene kunne velge å prioritere ansatte i barnehage, skole og SFO i vaksinekøen.

Nå opplyser sektorsjef for Oppvekst Geir Håvard Mebust at Selbu kommune har besluttet å prioritere at 10% av kommunens vaksiner gis til ansatte i barnehage og skole under 45 år fra uke 27. Vi starter med barnehageansatte.

De som jobber med de yngste først
Kommunen har valgt å prioritere de som jobber med de yngste barna først, med begrunnelse i at de yngste barna har tettest fysisk kontakt med de voksne, der vil vaksinen gi mest dempende effekt på både smitterisiko og konsekvenser.

 

25.06.2021

Vaksinering i uke 26 og 27
I uke 26 vil vi bli ferdig med prioriteringsgruppe 5 – 7 (18 – 64 år med underliggende sykdommer). Vi ringer opp alle i disse gruppene, men får ikke kontakt med alle. De vi ikke har fått kontakt med må selv bestille vaksinering når det blir deres tur i forhold til alder. 
Forrige ukes informasjon om bestilling av vaksinering 5. juli utgår. Dette fordi vi allerede i uke 26 vil åpne for bestilling av vaksinering, og mandag 28.06 kl. 08 blir det lagt ut totalt 150 doser til vaksinering torsdag 1. juli og torsdag 8. juli. Det er bare personer i prioriteringsgruppe 8 (55 – 64 år) som vil få mulighet til å bestille vaksinering disse to ukene. Alle som er født mellom 1957 og 1966 vil også få informasjon om dette på SMS. 
Vi får kun 114 doser i uke 28, og noen av disse skal også gå til dose 2. Info. om hvem som kan bestille vaksiner i uke 28 vil det gis informasjon om senere. Hovedvekten av vaksinering vil imidlertid skje mellom uke 29 og uke 32. Da er Selbu forespeilet nærmere 1200 vaksinedoser. 
 

18.06.21

1500 personer har fått minst en vaksinedose i Selbu
Pr. 18. juni er det satt 2618 vaksinedoser i Selbu, og 1090 personer er fullvaksinerte. Totalt sett har rundt 1500 av Selbus innbyggere nå fått minst en vaksinedose. Forrige fredag ble det informert om at det sannsynligvis vil bli mulig å bestille vaksinering for prioriteringsgruppe 8 (55 – 64 år) i uke 26. Det er imidlertid så mange i Selbu som befinner seg innenfor prioriteringsgruppene 5 – 7 (18 – 64 år med underliggende sykdommer) at vi må bruke uke 25 og 26 for å gjøre oss ferdig med disse gruppene. Det vil bli åpnet for bestilling av vaksinering for prioriteringsgruppe 8 mandag 5. juli kl. 08. Mer info. kommer.

 

11.06.21

Mer enn 1000 personer er nå fullvaksinert mot Covid-19 i Selbu

Pr. 11. juni er det satt 2456 vaksinedoser (inkl. 110 doser AstraZeneca) i Selbu, og 1025 personer er fullvaksinerte. I uke 24 får Selbu 162 doser, og 96 av disse er nye doser. I uke 25 får vi 150 nye doser (i tillegg til 54 til andre dose). Det er nå prioriteringsgruppene 5 – 7 som vaksineres, dvs. personer i aldersgruppen 18 – 64 år med underliggende symptomer. De som er i disse gruppene vil bli kontaktet direkte. Vi planlegger å starte opp med prioriteringsgruppe 8 (55 – 64 år) i uke 26, og det vil da bli mulig å bestille vaksinering via legekontorets hjemmeside. Det vil bli lagt ut informasjon om dette på kommunens hjemmeside når dette er klart, og i tillegg vil det bli sendt ut SMS til de som er i aktuell aldersgruppe.

 

28.05.21

Nytt vaksinasjonssted fra 1. juni
Frem til nå har Selbu gamle sykehjem blitt brukt som vaksinasjonssted, men fra 1. juni og ut august vil Selbu menighetshus være stedet for vaksinering mot Covid-19 i Selbu. Første vaksinasjonsdato på menighetshuset vil være torsdag 3. juni.
Vi får noen nye vaksinedoser i neste uke (uke 22), og det gjør det mulig å gjøre oss ferdig med prioriteringsgruppe 4 og starte forsiktig med prioriteringsgruppe 5 (55 -64 år med underliggende sykdommer). Her kalles man inn ut fra lister fra fastlegene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å bestille timer til vaksinering på nett før vi begynner med vaksinering av personer utenfor risikogruppene. 
 

21.05.21

Nye førstedoser ventes i uke 23

Pr. 21.05 er det satt 1722 vaksinedoser i Selbu, og 565 er nå fullvaksinerte med dose 2. De neste to ukene blir det utelukkende satt dose 2, og dette inkluderer helsepersonellet som i mars fikk sin første dose med AstraZeneca-vaksinen. Vi er forespeilet nye førstedoser i uke 23, og vi kommer tilbake med mer informasjon om bestilling når vi får informasjon om hvor mange doser vi får i uke 23. Selv om sentrale helsemyndigheter har bestemt en skjevfordeling av vaksinedoser fra og med uke 23, forventer vi at det blir en gradvis økning i vaksinedosene til Selbu i tiden fremover. Vi forventer også at hovedvekten av vaksinering av den generelle befolkningen vil bli gjennomført i juli og begynnelsen av august. Kommer tilbake med mer informasjon om vaksineringen i sommer når dette er mer avklart.

12.05.21

Ingen nye førstedoser i uke 20
I uke 20 vil det kun settes andre vaksinedose på personer som fikk sin første vaksinedose i uke 14. Vi får dessverre ikke nok doser til å kunne legge ut nye doser til bestilling. Signalene fra FHI er at dette med stor sannsynlighet også vil være situasjonen i uke 21 og 22. Vi håper å få komme i gang med nye doser så raskt som mulig, men må forholde oss til de vaksinedosene vi får tildelt. De resterende i aldersgruppen fra 65 år og oppover vil bli prioritert når vi får nye vaksinedoser til Selbu

 

07.05.21

Fokus på fullvaksinering de neste ukene, samt første vaksinering av de født i 1956
Pr. 7. mai er nesten 10 % av Selbus befolkning fullvaksinert (405 personer), men fortsatt har ikke alle som er over 65 år fått sin første vaksinedose. Dette håper vi skjer i neste uke (uke 19), og da kan de som er født i 1956 også få mulighet til å bestille vaksinering på www.selbulegekontor.no.  Det vil også bli sendt ut SMS om dette. Vaksinedosene legges ut for bestilling mandag 10. mai kl. 8, og vaksinasjonsdato blir onsdag 12.05. Vaksinasjon skjer normalt på torsdager, men flyttes i uke 19 til onsdag pga. Kristi Himmelfartsdag. Vaksinasjonssted er fortsatt Selbu gamle sykehjem.

I begynnelsen av april gikk vi ut med informasjon om at vi forventet at alle risikogrupper (= alle over 65 år, samt de i alderen 18 – 64 som har underliggende sykdommer) skal ha fått sin første vaksinedose i løpet av mai. Vi ser nå at Selbu, i likhet med de øvrige kommunene i Værnesregionen, ikke har fått tilstrekkelig antall vaksinedoser til at dette vil være mulig. Oppstart med prioriteringsgruppe 5 (55 - 64 år med underliggende sykdommer) vil tidligst kunne skje i uke 21. Vi håper nå på et vaksineløft i juni, og når vi er ferdig med alle i risikogruppene vil det også bli økt intervall (fra 6 til 12 uker) mellom første og andre dose på de vaksinene som settes i tiden fremover. Dette vil kunne føre til at flere vil få sin første vaksinedose tidligere enn planlagt.

 

Vi vil også informere om at helsepersonellet som i mars fikk sin første dose med AstraZeneca vil få andre dose med Pfizer-vaksinen i løpet av uke 21 og 22, i henhold til FHI sine anbefalinger. 

 

30.04.21

Etter mange uker med kun fokus på å sette dose 1, har flere denne uka fått sin andre vaksinedose. Pr. 30.04 har vi satt 1264 vaksinedoser i Selbu, og 319 er nå fullvaksinerte. I uke 18 får vi 138 nye vaksinedoser, men her vil halvparten gå til dose 2. Mandag 03.05 kl. 0800 legges det ut nye doser for bestilling, og det vil være personer født i 1955 eller tidligere som kan bestille vaksinedoser. Vaksinasjonsdato vil være torsdag 06.05.

I uke 19 er vi blitt forespeilet 96 vaksinedoser, og 40 av disse vil gå til dose 2 for de som fikk sin første dose i påskeuka. Den uka vil personer født i 1956 kunne bestille vaksinering. Det er tidligere sagt at vi vil begynne med prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdommer) i uke 19, men med relativt lavt antall tildelte doser de siste ukene vil dette forskyves til uke 20. De som er i prioriteringsgruppe 5 vil bli oppringt med tilbud om time for vaksinering.

23.04.2021

Pr. 23. april er det satt 1 108 doser med Pfizer-vaksine i Selbu, og i uke 17 får vi 156 nye doser. 60 av disse går til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 11, mens øvrige doser går til personer i prioriteringsgruppe 4 og helsepersonell (20 %). Det legges ut nye doser for bestilling mandag 26.04 kl. 08, og det er personer født i 1954 eller tidligere som kan bestille vaksinedoser. Det vil bli sendt ut SMS til personer født i 1953 og 1954. Det er også mulig å ta kontakt på tlf. 940 03 998 dersom du trenger bistand i forhold til bestilling. Vaksinering gjennomføres torsdag 29.04, og de som har fått time oppfordres til å ikke møte før tildelt tidspunkt.

I uke 18 er Selbu forespeilet 138 vaksinedoser, og halvparten av disse vil gå til andre dose for de som fikk sin første vaksinedose i uke 12. Vi planlegger for oppstart av vaksinering i prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdommer) i uke 19.

16.04.2021

9. april gikk vi ut med informasjon om at kommunen i ukene fremover vil ha fokus på prioriteringsgruppe 4, samt at vi også ville begynne med prioriteringsgruppe 5. Vi ønsker å presisere at hovedfokus nå er på prioriteringsgruppe 4, og at prioriteringsgruppe 5 ikke blir tatt før vi er ferdig med prioriteringsgruppe 4. I prioriteringsgruppe 4 finner vi de mellom 65 og 74 år, samt de som er mellom 18 og 64 år som har følgende underliggende sykdommer:
Organtransplantasjon, Immunsvikt, Hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom), Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 
Mandag 19. april kl. 0800 legges det ut nye vaksinedoser for bestilling på www.selbulegekontor.no. Alle som er født i 1952 eller tidligere kan bestille vaksiner i neste uke. I tillegg vil personer mellom 18 og 64 år med alvorlige underliggende sykdommer/tilstander (se listen ovenfor) bli kontaktet direkte for vaksinering ut fra uttrekkslister fra fastlegene i Selbu og meldinger fra fastleger utenfor kommunen. Dersom noen i denne gruppa ikke har fått tilbud om vaksinering i løpet av neste uke bes de kontakte koronatelefonen (940 03 998) slik at vi får sikret at alle i disse risikogruppene blir vaksinert så raskt som mulig. Koronatelefonen kan også brukes for de som ønsker bistand til bestilling av vaksiner på nett, men vi gjør oppmerksom på at den kun er betjent på dagtid mandag – fredag. 
 

09.04.2021

Pr. 9. april er det satt 838 doser med Pfizer-vaksine i Selbu, og 264 personer er fullvaksinert. Antall fullvaksinerte vil ikke øke de neste ukene, da fokuset nå er å sikre flest mulig 1. dose. 

Selbu kommune forholder seg strengt til FHI sin prioriteringsrekkefølge, og fokuset fremover vil nå være prioriteringsgruppe 4 (65 – 74 år) og prioriteringsgruppene 5 -7 (18 – 64 år med spesifikke underliggende sykdommer).
De første i prioriteringsgruppe 4 fikk tilbud om vaksiner denne uka, og vi fortsetter neste uke med de som er født i 1948, 1949 og 1950.
I tillegg vil vi begynne med prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdommer). De som er i gruppe 5 vil bli oppringt, og trenger ikke å bestille time til vaksinering. Dersom antallet vaksiner holdes på samme nivå som de to siste ukene er det sannsynlig at alle i prioriteringsgruppe 4 – 7 vil ha fått 1. dose med vaksine innen utgangen av mai.

 Det legges ut ledige vaksinedoser på www.selbulegekontor.no mandag 12. april kl. 08, og vaksinering skjer da torsdag 15. april på Selbu gamle sykehjem. Det er kun de som er født i 1950 eller tidligere som kan bestille vaksinering i neste uke. Nye vaksinedoser legges ut mandag 19. april. Vaksinering kan også bestilles på tlf. 940 03 998, men det må da påregnes noe ventetid pga. stor pågang.
Denne telefonen er betjent på dagtid mandag – fredag. 
 

06.04.2021

Det er ledige vaksinedoser førstkommende torsdag (08.04), og det åpnes derfor opp for at personer født i 1946 og 1947 kan gå inn på www.selbulegekontor.no og bestille tidspunkt for vaksinering mot Covid-19 på torsdag.

Nye doser vil også bli lagt ut for bestilling førstkommende mandag.

26. mars 21

I Selbu er det pr. 26.03 satt 670 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 251 personer er fullvaksinert. tillegg er det satt 110 doser med AstraZeneca-vaksinen på helsepersonell. 

Mandag 29.3. kl. 08.00 legges det ut vaksinedoser for både påskeuka og uka etter påske. Dette gjelder KUN for aldersgruppa 75 – 84 år. Vaksinedager blir torsdag 1. april (skjærtorsdag) og torsdag 8. april. Alle i aldersgruppen 75 – 84 år som ønsker vaksine vil få mulighet til vaksinering i løpet av disse to ukene. Vi oppfordrer til å bestille tid for vaksinering på  www.selbulegekontor.no . Det er også mulig å ringe inn på tlf. 940 03 998 for både bestilling og spørsmål rundt vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen kun er bemannet på dagtid innenfor legekontorets kontortid, og at det kan være noe ventetid på denne telefonen. 

I uke 15 starter vi med nye grupper for vaksinering, og mer informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og i lokale medier i løpet av uke 14.


13.mars 21
Det undersøkes nå om det er  sammenheng mellom Astra Zeneca-vaksinen og blodpropp eller blødningstendens

 

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Værnesregionen legevakt har hatt pågang lørdag kveld fra en del yngre innbyggere som har blåflekker av ulik varighet,   noen dager etter vaksinering. Hvis du har små og avgrensede flekker og du føler deg ganske bra ellers, er dette helt vanlig, og ikke et faresignal.

Hvem bør oppsøke legehjelp?
Personer som har fått AstraZeneca vaksinen og  opplever:

  • kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og  
  • ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger)

Nyhetskilde: https://www.fhi.no/nyheter/2021/meldinger-om-blodpropp

12. mars

Fra neste uke (uke 11) blir det mulig å bestille vaksinering på nett for aldersgruppen 75 – 84 år. Se www.selbulegekontor.no for mer informasjon og bestilling. Det vil være et begrenset antall doser som kan bestilles, og det vil også være mulig å ringe inn på tlf. 940 03 998 for både bestilling og spørsmål rundt vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen kun er bemannet på dagtid mandag – fredag.

I Selbu er det pr. 12.03 satt 520 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 236 personer er fullvaksinert. Det er personer i aldersgruppen 75 – 84 år som nå vaksineres. I tillegg er det satt 110 doser med AstraZeneca-vaksine på helsepersonell. Selv om oppslag i media kan gi et signal om at de mindre kommunene vil få færre vaksinedoser fremover, er nok realiteten at det blir en gradvis opptrapping av antall vaksinedoser i ukene som kommer. Vi har også flere disponible doser AstraZeneca til bruk for Helsepersonell, men videre bruk av disse vaksinene avhenger av de løpende vurderingene gjort av FHI.

26.februar 21 

Pressemelding – status vaksinering mot Covid-19:Per i dag 26. februar er det satt 390 vaksinedoser i Selbu kommune, og 137 personer er fullvaksinerte. Fokuset i vaksineringen er nå på aldersgruppen 75 – 84 år, men antallet utleverte vaksiner er dessverre fortsatt for lavt til at det åpnes for bestilling av timer til vaksinering på nett eller telefon. Aktuelle personer blir kontaktet direkte. I uke 9 vil det også komme 100 vaksinedoser av AstraZeneca-vaksinen til Selbu. Disse vaksinedosene vil utelukkende bli brukt på helsepersonell, og gir mulighet for en kraftig opptrapping av vaksineringen av helsepersonell i Selbu.

22.februar 2021
Covid-19 - smittevern

Selbu kommune har stor forståelse for at pandemien er en utfordring på mange plan, også det sosiale. Vi håper imidlertid at alle gjør sitt beste for at situasjonen går mot en så god slutt som mulig; Vi er på oppløpssiden og godt i gang ved vaksinering.

Derfor vil vi på nytt anmode om at avstanden på 1 meter overholdes ved sosial omgang, og at man begrenser antall som samles i private hjem.

Selbu kommune følger, som nær sagt alle andre kommuner i Norges land, de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.
Vi ber igjen om at våre innbyggere og besøkende etterfølger disse.

12. februar 2021

Det er til nå satt 255 vaksinedoser i Selbu kommune. Vaksineringen er nå ferdig på Selbu sykehjem, og de aller fleste over 85 år har fått første dose av vaksinen. Vi er også godt i gang med vaksinering av helsepersonell. Denne uka startet vi også med aldersgruppen mellom 75 og 84 år, men antallet utleverte vaksiner er dessverre for lavt til at det åpnes for bestilling av timer til vaksinering på nett eller telefon. Aktuelle personer blir kontaktet direkte, og så håper vi i løpet av få uker å kunne åpne for bestilling av vaksinering for alle i aldersgruppen 75 – 84 år.

Det er nå opprettet et eget telefonnummer for vaksinering, 940 03 998 (NB! Kun dagtid mandag – fredag). Vi presiserer at det foreløpig ikke er mulig å ringe for å bestille time for vaksinering, og at det vil bli gitt informasjon om dette når det åpnes opp for bestilling.

29. januar 2021

Selbu får flere vaksiner i uke 5 enn det som opprinnelig var planlagt.  Torsdag 04.02 starter vi derfor også med vaksinering av de i aldersgruppen over 85 år som ikke mottar omsorgstjenester. Ingen i denne aldersgruppen må bestille time selv, men de vil bli oppringt mandag 01.02 for å få tilbud om time til vaksinering. Ber om at pårørende som leser dette informerer videre til de som er i målgruppen.


27. januar 2021

Alle over 85 år vil bli kontaktet direkte.

I går, 26.januar, gikk det ut en melding/ brev til alle mellom 65 og 84 år via Digipost. Hvis du ikke har opprettet deg en digital postkasse vil du få brev i posten. For de i gruppen 65-84 år vil det etterhvert bli etablert bestillingsordning for vaksine. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når det blir klart for vaksinering.

Fortsatt mye usikkert om antallet vaksiner vi får, så det er vanskelig å si når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksine. Dette styres sentralt. Se også Selbyggen som kommer ut denne uka, der er det et intervju med Robert Mulelid, tjenesteleder for Helse, aktivitet og service om vaksineringen i Selbu.

7. januar 2021
15 beboere ved Selbu sykehjem fikk vaksine i dag. Først ut var Turid Kjeldstad som fikk satt vaksine av sykepleier Torill Slind Kjøsnes (se foto).

Vi gjennomfører prioritering av helsepersonell for vaksinering i henhold til FHI sin veileder, og bruker prioriteringsverktøy i denne veilederen for dette. Det er i tillegg etablert en prioriteringsgruppe i Selbu kommune som har faste ukentlige møter med kommuneoverlegen for prioritering ut i fra tildelte vaksiner.

Videre konkretisering av vaksinasjonsplan pågår, men på grunn av usikkerheten i hvor mange vaksiner vil får hver uke, er det vanskelig å planlegge på detaljnivå. Det vll bli gitt informasjon fortløpende.

Hvem skal få koronavaksine?
Vi må følge de nasjonale føringene angående rekkefølge for hvem som skal vaksineres.

  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunene mottar for tiden praktisk utstyr som skal gjøre oss klare til vaksinering fremover.  Kommunene i Værnesregionen har i dag første utgave planer for gjennomføring klar. Disse justeres i tråd med informasjon fra nasjonale myndigheter.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.

FHI (Folkehelseinstituttet) Anbefaler vaksinasjon for to hovedgrupper

Basert på dagens smittesituasjon gir Folkehelseinstituttet (FHI) følgende anbefalinger om hvilke grupper som bør prioriteres for SARS-CoV-2-vaksine:

a) Eldre over 65 år og personer 18–64 år med visse underliggende sykdommer og tilstander

1. Beboere i sykehjem

2

Alder 85 år og eldre

3

Alder 75–84 år

4

Alder 65–74 år

Enkelte personer med høy risiko 18–64 år

5

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand

8

Alder 55–64 år

9

Alder 45–54 år

b) Helsepersonell

Mer informasjon om koronavaksine:  www.fhi.no/kvp  

Hvordan godkjennes koronavaksine, se Video: