Vaksinering Covid-19/Korona

Vaksinering Covid-19/Korona

Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Folkehelseinstituttets nettside om vaksinering: www.fhi.no/kvp  

Status i Selbu


27. januar 2021

Alle over 85 år vil bli kontaktet direkte.

I går, 26.januar, gikk det ut en melding/ brev til alle mellom 65 og 84 år via Digipost. Hvis du ikke har opprettet deg en digital postkasse vil du få brev i posten. For de i gruppen 65-84 år vil det etterhvert bli etablert bestillingsordning for vaksine. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når det blir klart for vaksinering.

Fortsatt mye usikkert om antallet vaksiner vi får, så det er vanskelig å si når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksine. Dette styres sentralt. Se også Selbyggen som kommer ut denne uka, der er det et intervju med Robert Mulelid, tjenesteleder for Helse, aktivitet og service om vaksineringen i Selbu.

7. januar 2021
15 beboere ved Selbu sykehjem fikk vaksine i dag. Først ut var Turid Kjeldstad som fikk satt vaksine av sykepleier Torill Slind Kjøsnes (se foto).


Klikk for stort bildeTurid Kjeldstad sykepleier Torill Slind Kjøsnes  Vi gjennomfører prioritering av helsepersonell for vaksinering i henhold til FHI sin veileder, og bruker prioriteringsverktøy i denne veilederen for dette. Det er i tillegg etablert en prioriteringsgruppe i Selbu kommune som har faste ukentlige møter med kommuneoverlegen for prioritering ut i fra tildelte vaksiner.

Videre konkretisering av vaksinasjonsplan pågår, men på grunn av usikkerheten i hvor mange vaksiner vil får hver uke, er det vanskelig å planlegge på detaljnivå. Det vll bli gitt informasjon fortløpende.

Hvem skal få koronavaksine?
Vi må følge de nasjonale føringene angående rekkefølge for hvem som skal vaksineres.

  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunene mottar for tiden praktisk utstyr som skal gjøre oss klare til vaksinering fremover.  Kommunene i Værnesregionen har i dag første utgave planer for gjennomføring klar. Disse justeres i tråd med informasjon fra nasjonale myndigheter.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.

FHI (Folkehelseinstituttet) Anbefaler vaksinasjon for to hovedgrupper

Basert på dagens smittesituasjon gir Folkehelseinstituttet (FHI) følgende anbefalinger om hvilke grupper som bør prioriteres for SARS-CoV-2-vaksine:

a) Eldre over 65 år og personer 18–64 år med visse underliggende sykdommer og tilstander

1. Beboere i sykehjem

2

Alder 85 år og eldre

3

Alder 75–84 år

4

Alder 65–74 år

Enkelte personer med høy risiko 18–64 år

5

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand

8

Alder 55–64 år

9

Alder 45–54 år

b) Helsepersonell

Mer informasjon om koronavaksine:  www.fhi.no/kvp  

Hvordan godkjennes koronavaksine, se Video: