Vaksinering Covid-19/Korona

Vaksinering Covid-19/Korona

Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Folkehelseinstituttets nettside om vaksinering: www.fhi.no/kvp  

Telefonnummer for spørsmål om vaksinering, mob. 940 03 998 (NB! Kun dagtid mandag – fredag). Fra uke 11 blir det mulig å bestille vaksinering på nett for aldersgruppen 75 – 84 år. Se www.selbulegekontor.no for mer informasjon og bestilling. Det vil være et begrenset antall doser som kan bestilles, og det vil også være mulig å ringe inn på tlf. 940 03 998 for både bestilling og spørsmål rundt vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen kun er bemannet på dagtid mandag – fredag.

Status i Selbu

Status vaksinering mot covid-19 i Selbu kommune

09.04.2021

Pr. 9. april er det satt 838 doser med Pfizer-vaksine i Selbu, og 264 personer er fullvaksinert. Antall fullvaksinerte vil ikke øke de neste ukene, da fokuset nå er å sikre flest mulig 1. dose. 

Selbu kommune forholder seg strengt til FHI sin prioriteringsrekkefølge, og fokuset fremover vil nå være prioriteringsgruppe 4 (65 – 74 år) og prioriteringsgruppene 5 -7 (18 – 64 år med spesifikke underliggende sykdommer).
De første i prioriteringsgruppe 4 fikk tilbud om vaksiner denne uka, og vi fortsetter neste uke med de som er født i 1948, 1949 og 1950.
I tillegg vil vi begynne med prioriteringsgruppe 5 (55 – 64 år med underliggende sykdommer). De som er i gruppe 5 vil bli oppringt, og trenger ikke å bestille time til vaksinering. Dersom antallet vaksiner holdes på samme nivå som de to siste ukene er det sannsynlig at alle i prioriteringsgruppe 4 – 7 vil ha fått 1. dose med vaksine innen utgangen av mai.

 Det legges ut ledige vaksinedoser på www.selbulegekontor.no mandag 12. april kl. 08, og vaksinering skjer da torsdag 15. april på Selbu gamle sykehjem. Det er kun de som er født i 1950 eller tidligere som kan bestille vaksinering i neste uke. Nye vaksinedoser legges ut mandag 19. april. Vaksinering kan også bestilles på tlf. 940 03 998, men det må da påregnes noe ventetid pga. stor pågang.
Denne telefonen er betjent på dagtid mandag – fredag. 
 

06.04.2021

Det er ledige vaksinedoser førstkommende torsdag (08.04), og det åpnes derfor opp for at personer født i 1946 og 1947 kan gå inn på www.selbulegekontor.no og bestille tidspunkt for vaksinering mot Covid-19 på torsdag.

Nye doser vil også bli lagt ut for bestilling førstkommende mandag.

26. mars 21

I Selbu er det pr. 26.03 satt 670 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 251 personer er fullvaksinert. tillegg er det satt 110 doser med AstraZeneca-vaksinen på helsepersonell. 

Mandag 29.3. kl. 08.00 legges det ut vaksinedoser for både påskeuka og uka etter påske. Dette gjelder KUN for aldersgruppa 75 – 84 år. Vaksinedager blir torsdag 1. april (skjærtorsdag) og torsdag 8. april. Alle i aldersgruppen 75 – 84 år som ønsker vaksine vil få mulighet til vaksinering i løpet av disse to ukene. Vi oppfordrer til å bestille tid for vaksinering på  www.selbulegekontor.no . Det er også mulig å ringe inn på tlf. 940 03 998 for både bestilling og spørsmål rundt vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen kun er bemannet på dagtid innenfor legekontorets kontortid, og at det kan være noe ventetid på denne telefonen. 

I uke 15 starter vi med nye grupper for vaksinering, og mer informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og i lokale medier i løpet av uke 14.


13.mars 21
Det undersøkes nå om det er  sammenheng mellom Astra Zeneca-vaksinen og blodpropp eller blødningstendens

 

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Værnesregionen legevakt har hatt pågang lørdag kveld fra en del yngre innbyggere som har blåflekker av ulik varighet,   noen dager etter vaksinering. Hvis du har små og avgrensede flekker og du føler deg ganske bra ellers, er dette helt vanlig, og ikke et faresignal.

Hvem bør oppsøke legehjelp?
Personer som har fått AstraZeneca vaksinen og  opplever:

  • kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og  
  • ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger)

Nyhetskilde: https://www.fhi.no/nyheter/2021/meldinger-om-blodpropp

12. mars

Fra neste uke (uke 11) blir det mulig å bestille vaksinering på nett for aldersgruppen 75 – 84 år. Se www.selbulegekontor.no for mer informasjon og bestilling. Det vil være et begrenset antall doser som kan bestilles, og det vil også være mulig å ringe inn på tlf. 940 03 998 for både bestilling og spørsmål rundt vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen kun er bemannet på dagtid mandag – fredag.

I Selbu er det pr. 12.03 satt 520 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. 236 personer er fullvaksinert. Det er personer i aldersgruppen 75 – 84 år som nå vaksineres. I tillegg er det satt 110 doser med AstraZeneca-vaksine på helsepersonell. Selv om oppslag i media kan gi et signal om at de mindre kommunene vil få færre vaksinedoser fremover, er nok realiteten at det blir en gradvis opptrapping av antall vaksinedoser i ukene som kommer. Vi har også flere disponible doser AstraZeneca til bruk for Helsepersonell, men videre bruk av disse vaksinene avhenger av de løpende vurderingene gjort av FHI.

26.februar 21 

Pressemelding – status vaksinering mot Covid-19:Per i dag 26. februar er det satt 390 vaksinedoser i Selbu kommune, og 137 personer er fullvaksinerte. Fokuset i vaksineringen er nå på aldersgruppen 75 – 84 år, men antallet utleverte vaksiner er dessverre fortsatt for lavt til at det åpnes for bestilling av timer til vaksinering på nett eller telefon. Aktuelle personer blir kontaktet direkte. I uke 9 vil det også komme 100 vaksinedoser av AstraZeneca-vaksinen til Selbu. Disse vaksinedosene vil utelukkende bli brukt på helsepersonell, og gir mulighet for en kraftig opptrapping av vaksineringen av helsepersonell i Selbu.

22.februar 2021
Covid-19 - smittevern

Selbu kommune har stor forståelse for at pandemien er en utfordring på mange plan, også det sosiale. Vi håper imidlertid at alle gjør sitt beste for at situasjonen går mot en så god slutt som mulig; Vi er på oppløpssiden og godt i gang ved vaksinering.

Derfor vil vi på nytt anmode om at avstanden på 1 meter overholdes ved sosial omgang, og at man begrenser antall som samles i private hjem.

Selbu kommune følger, som nær sagt alle andre kommuner i Norges land, de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.
Vi ber igjen om at våre innbyggere og besøkende etterfølger disse.

12. februar 2021

Det er til nå satt 255 vaksinedoser i Selbu kommune. Vaksineringen er nå ferdig på Selbu sykehjem, og de aller fleste over 85 år har fått første dose av vaksinen. Vi er også godt i gang med vaksinering av helsepersonell. Denne uka startet vi også med aldersgruppen mellom 75 og 84 år, men antallet utleverte vaksiner er dessverre for lavt til at det åpnes for bestilling av timer til vaksinering på nett eller telefon. Aktuelle personer blir kontaktet direkte, og så håper vi i løpet av få uker å kunne åpne for bestilling av vaksinering for alle i aldersgruppen 75 – 84 år.

Det er nå opprettet et eget telefonnummer for vaksinering, 940 03 998 (NB! Kun dagtid mandag – fredag). Vi presiserer at det foreløpig ikke er mulig å ringe for å bestille time for vaksinering, og at det vil bli gitt informasjon om dette når det åpnes opp for bestilling.

29. januar 2021

Selbu får flere vaksiner i uke 5 enn det som opprinnelig var planlagt.  Torsdag 04.02 starter vi derfor også med vaksinering av de i aldersgruppen over 85 år som ikke mottar omsorgstjenester. Ingen i denne aldersgruppen må bestille time selv, men de vil bli oppringt mandag 01.02 for å få tilbud om time til vaksinering. Ber om at pårørende som leser dette informerer videre til de som er i målgruppen.


27. januar 2021

Alle over 85 år vil bli kontaktet direkte.

I går, 26.januar, gikk det ut en melding/ brev til alle mellom 65 og 84 år via Digipost. Hvis du ikke har opprettet deg en digital postkasse vil du få brev i posten. For de i gruppen 65-84 år vil det etterhvert bli etablert bestillingsordning for vaksine. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når det blir klart for vaksinering.

Fortsatt mye usikkert om antallet vaksiner vi får, så det er vanskelig å si når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksine. Dette styres sentralt. Se også Selbyggen som kommer ut denne uka, der er det et intervju med Robert Mulelid, tjenesteleder for Helse, aktivitet og service om vaksineringen i Selbu.

7. januar 2021
15 beboere ved Selbu sykehjem fikk vaksine i dag. Først ut var Turid Kjeldstad som fikk satt vaksine av sykepleier Torill Slind Kjøsnes (se foto).

Vi gjennomfører prioritering av helsepersonell for vaksinering i henhold til FHI sin veileder, og bruker prioriteringsverktøy i denne veilederen for dette. Det er i tillegg etablert en prioriteringsgruppe i Selbu kommune som har faste ukentlige møter med kommuneoverlegen for prioritering ut i fra tildelte vaksiner.

Videre konkretisering av vaksinasjonsplan pågår, men på grunn av usikkerheten i hvor mange vaksiner vil får hver uke, er det vanskelig å planlegge på detaljnivå. Det vll bli gitt informasjon fortløpende.

Hvem skal få koronavaksine?
Vi må følge de nasjonale føringene angående rekkefølge for hvem som skal vaksineres.

  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunene mottar for tiden praktisk utstyr som skal gjøre oss klare til vaksinering fremover.  Kommunene i Værnesregionen har i dag første utgave planer for gjennomføring klar. Disse justeres i tråd med informasjon fra nasjonale myndigheter.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.

FHI (Folkehelseinstituttet) Anbefaler vaksinasjon for to hovedgrupper

Basert på dagens smittesituasjon gir Folkehelseinstituttet (FHI) følgende anbefalinger om hvilke grupper som bør prioriteres for SARS-CoV-2-vaksine:

a) Eldre over 65 år og personer 18–64 år med visse underliggende sykdommer og tilstander

1. Beboere i sykehjem

2

Alder 85 år og eldre

3

Alder 75–84 år

4

Alder 65–74 år

Enkelte personer med høy risiko 18–64 år

5

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand

8

Alder 55–64 år

9

Alder 45–54 år

b) Helsepersonell

Mer informasjon om koronavaksine:  www.fhi.no/kvp  

Hvordan godkjennes koronavaksine, se Video: