Ergoterapi

Ergoterapi

Fokus på å gjøre hverdagslivet mulig!

Hva er viktig for deg?

Har du utfordringer med hverdagsaktiviteter og å mestre hverdagen din? 

Hverdagsmestring handler om å utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagen på ulike områder som lek, læring og i eget hjem, og å ha omsorg for seg selv og andre. 

Hva kan vi tilby?

Du kan få

  • samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå og hvilke ønsker du har for fremtiden
  • vurdert din funksjon opp mot de aktivitetene du skal gjøre hjemme, i barnehagen, på skolen, i arbeidsliv og på fritiden
  • hjelp til å finne løsninger når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav
  • bistand ved trening på å utføre/mestre egne daglige aktiviteter
  • vurdert behov for hjelpemidler, begrunnelse for søknad og opplæring i bruk av hjelpemidler
  • råd og veiledning om funksjonelle krav til bolig eller andre arenaer du ferdes på

Ergoterapitjenesten

  • gir råd og veiledning også til foreldre/pårørende og andre samarbeidspartnere om trening av ferdigheter og tilpasninger av omgivelsene (barnehage, skole)
  • deltar i ansvarsgrupper, utforming av individuell plan og kan ha en koordinatorrolle
  • jobber med enkeltperson, grupper og på systemnivå med inkludering i forhold til omgivelser og samfunn

Kontaktpersoner:

Ergoterapeut  Berit Kristine Stø
Tlf: 474 83 329

Adresse

Besøksadresse:
Nestansringen 22 
Telefon: 73 81 68 34 

Ergo- og fysioterapitjenesten har samme inngang som legekontoret. 

Postadresse:
Ergo- og Fysioterapitjenesten, Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 Selbu

Kartpunkt