Fysioterapi barn og unge

Fysioterapi barn og unge

Fysioterapi for barn og unge i alderen 0-18 år i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen og på ulike fritidsarenaer. Det er gratis for deg under 16 år eller om du er 16-18 år og har skolehelsetjeneste.

Vi jobber med:

 • Forebyggende og helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Observasjon, undersøkelse, kartlegging knyttet til bevegelse, motorikk og deltakelse
 • Individuell oppfølging
 • Stimulering/trening/behandling individuelt eller i grupper
 • Veiledning, rådgivning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
 • Tilrettelegging av omgivelser
 • Hjelpemiddelformidling, ofte i samarbeid med ergoterapeut
   
 • Fast del av skolehelsetjenesten 
  • Samarbeid med skolen for å støtte og fremme elevenes bevegelsesglede, mestring og deltakelse
  • Deltakelse i undervisning i aktuelle emner
  • Tilgjengelig for spørsmål ved frafall fra kroppsøving, stort fravær fra skolen, mistrivsel/skolevegring o.l.

Fysioterapi kan være nyttig for barn og unge med:

 • Sen eller avvikende bevegelsesutvikling
 • Motoriske/sosiale vansker
 • Nedsatt funksjonsevne 
 • Ulike diagnoser/skader
 • Symptomer fra muskel/skjelettapparatet 

Kontakt:

For å få kontakt med fysioterapeut kreves ingen henvisning, men barn og unge kan ofte bli henvist til fysioterapi av helsesykepleier, lege, PPT, ansatte på barnehage og skole, spesialisthelsetjenesten og andre.
Vi kan kontaktes direkte av barn, ungdom, foresatte og samarbeidspartnere.
Vi er også å treffe på helsestasjon, barnehager og skoler (etter avtale).

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Katja Brucksch 
Tlf: 47 47 24 09

Fysioterapeut og fagleder Ole Petter Meland 
Tlf: 47 48 63 98

Adresse

Besøksadresse:
Nestansringen 22 
Telefon: 73 81 68 34 

Ergo- og fysioterapitjenesten har samme inngang som legekontoret. 

Postadresse:
Ergo- og Fysioterapitjenesten, Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 Selbu