Åpning av fysioterapitjenester

Mandag 20. April åpnet fysioterapitjenester i Selbu kommune. Det er åpnet for en-til-en kontakt. Gjenåpningen følger krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene. Selbu kommune følger de nasjonale anbefalingene for smittevern, og brukere av tjenestene våre kan være trygge på behandlingen de får. Både den kommunale fysioterapitjenesten og de private fysioterapiklinikkene tar smittevern på stort alvor, og har innrettet sitt arbeid i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Varmebasseng og Treningssal er fortsatt stengt.

For fysikalsk behandling må du ta kontakt med tjenesten, eller din behandler.

Kontaktinfo kommunal fysioterapitjeneste: 474 86 398

Kontaktinfo avtalefysioterapeuter: 
Lisbeth Borelly (412 90 760)
Emily Stadin (485 02 910)
Jonny Aftret (908 76 758)

Fysioterapi voksne

Fysioterapi voksne

Du kan få fysioterapi dersom du har nedsatt fysisk funksjon, har plager i muskel- og skjelettsystemet eller har skadet deg.

Vi jobber med:
Rehabilitering/habilitering og helsefremmende tiltak individuelt og i grupper for alle aldersgrupper både på avdelingen og i hjemmet. Samarbeider med annet helsepersonell, blant annet hverdagsrehabilitering, sykehjem og fastleger. 

Vi benytter oss av varmebasseng og treningssal

​Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten.

Pris for tjenesten:
De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.
For 2020 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Noen slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut.
Dette gjelder barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Åpningstid:
Mandag-fredag 08.00-15.00

Kontakt:
For å få kontakt med fysioterapeut kreves ingen henvisning fra lege.

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut og Fagleder Ole Petter Meland
Tlf: 474 86 398

Fysioterapeut/ syn og hørselskontakt Deborah T. Spets
Tlf: 488 99 479

Fysioterapeut Frida Helene Skaug Andreassen 
Tlf: 488 87 826

Kontaktinfo avtalefysioterapeuter: 
Lisbeth Borelly (412 90 760)
Emily Stadin (485 02 910)
Jonny Aftret (908 76 758)

Adresse

Besøksadresse:
Nestansringen 22 
Telefon: 73 81 68 34 

Ergo- og fysioterapitjenesten har samme inngang som legekontoret. 

Postadresse:
Ergo- og Fysioterapitjenesten, Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 Selbu

Kartpunkt