Åpning av fysioterapitjenester

Det er åpnet for en-til-en kontakt. Vi følger krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene. Selbu kommune følger de nasjonale anbefalingene for smittevern, og brukere av tjenestene våre kan være trygge på behandlingen de får. Både den kommunale fysioterapitjenesten og de private fysioterapiklinikkene tar smittevern på stort alvor, og har innrettet sitt arbeid i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Treningssal er åpen, det må avtales ca. tidspunkt hvis man skal drive egentrening, samt loggføre at man har vært tilstede.
Apparat rengjøres etter bruk.
 

Varmebasseng er kun åpen på dagtid og pr. dags dato er alle gruppene fulle.
Følger anbefalingene med smittevern. Ønsker man å benytte seg av varmebasseng må man ta kontakt med tjenesten og du blir ført opp på venteliste.

For fysikalsk behandling må du ta kontakt med tjenesten, eller din behandler.

Kontaktinfo kommunal fysioterapitjeneste: 474 86 398

Kontaktinfo avtalefysioterapeuter: 
Lisbeth Borelly (412 90 760)
Jonny Aftret (908 76 758)

Fysioterapi voksne

Fysioterapi voksne

Du kan få fysioterapi dersom du har nedsatt fysisk funksjon, har plager i muskel- og skjelettsystemet eller har skadet deg.

Vi jobber med:
Rehabilitering/ habilitering og helsefremmende tiltak individuelt og i grupper for alle aldersgrupper. Både på avdelingen og i hjemmet. Samarbeider med annet helsepersonell, blant annet hverdagsrehabilitering, sykehjem og fastleger. 

Vi benytter oss av varmebasseng og treningssal.

​Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten.

Pris for tjenesten:
De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.
For 2021 er egenandelstaket 2460 kroner Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten, og det blir beregnet på egenandelstak 1 (felles for fysioterapi og legetjeneste)

Noen slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut.
Dette gjelder barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Åpningstid:
Mandag-fredag 08.00-15.00

Kontakt:
For å få kontakt med fysioterapeut kreves ingen henvisning fra lege.

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut og Fagleder Ole Petter Meland
Tlf: 474 86 398

Fysioterapeut/ syn og hørselskontakt Deborah T. Spets
Tlf: 488 99 479

Fysioterapeut Frida Helene Skaug Andreassen permisjon (tilbake april 2021)

Fysioterapeut Kristin Moslet Eidem
Tlf: 488 87 826

Kontaktinfo avtale- fysioterapeuter: 
Lisbeth Borelly (412 90 760)
Jonny Aftret (908 76 758)

Adresse

Besøksadresse:
Nestansringen 22 
Telefon: 73 81 68 34 

Ergo- og fysioterapitjenesten har samme inngang som legekontoret. 

Postadresse:
Ergo- og Fysioterapitjenesten, Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 Selbu

Kartpunkt