Ved Selbu helsestasjon tilbys nå normal aktivitet

Det betyr at tilbudet ved jordmortjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og HFU (Helsestasjon for ungdom) er som normalt. Det er også mulig å benytte «åpen helsestasjon» hver fredag mellom kl. 09.00-11.00.

Vi har fortsatt stort fokus på smittevern for å begrense Korona-smitte, og ber om at ingen syke eller med luftveissymptomer kommer til helsestasjonen. Vi ber om at alle som har vært på utenlandsreise, ikke kommer til helsestasjonen før etter 10 dager! Dersom du har en avtale før det har gått 10 dager, ta kontakt med helsestasjonen for å bestille ny time!

Dersom du har spørsmål, eller noe er uklart, ta kontakt på telefon: 73816822.

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon 0 - 5 år

Kontaktinformasjon Helsestasjon

Åpningstid: 08.00 – 15.00

I åpningstiden vil helsesykepleier være tilgjengelig på telefon, men ikke alltid tilstede ved helsestasjonen. Hver fredag mellom kl. 09.00-11.00 er det åpen helsestasjon, der man kan treffe helsesykepleier uten å bestille time på forhånd. Ønsker om time ved annet tidspunkt, må avtales.

Selbu helsestasjon gir helsetilbud til alle barn 0-5 år i kommunen. Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse

  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold

  • forebygge sykdommer og skader

Vi tilbyr:

Hjemmebesøk etter fødsel;
når mor og barn reiser hjem fra fødeavdelingen, mottar kommunen en melding fra sykehuset. Vi tar kontakt innen to virkedager etter hjemkomst, og avtaler hjemmebesøk.

Ammeveiledning;
Sertifisert som ammekyndig helsestasjon

Barseltreff;
alle barselkvinner blir invitert til 2 barseltreff ved helsestasjonen

Sped-og småbarnskonsultasjoner;
etter helsestasjonsprogrammet, med helsesykepleier og lege.

PMTO- foreldreveiledning; 
til foresatte av barn 3-12 år.

Hvem er vi?

På helsestasjonen vil du møte helsesykepleier, jordmor og lege. Vi samarbeider tett med fysioterapeut. Andre samarbeidsparter er barnehagen, fastlege, ergoterapeut, psykolog, logoped, rus- og psykisk helsetjeneste, NAV, Forvaltningskontoret, pedagogisk- og psykologisk tjeneste (PPT), St.Olavs Hospital, barneverntjenesten, familievernkontoret og BUP.

 

Barn og unge som trenger hjelp?