Ved Selbu helsestasjon tilbys nå normal aktivitet

Det betyr at tilbudet ved jordmortjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og HFU (Helsestasjon for ungdom) er som normalt. Det er også mulig å benytte «åpen helsestasjon» hver fredag mellom kl. 09.00-11.00.

Vi har fortsatt stort fokus på smittevern for å begrense Korona-smitte, og ber om at ingen syke eller med luftveissymptomer kommer til helsestasjonen. Vi ber om at alle som har vært på utenlandsreise, ikke kommer til helsestasjonen før etter 10 dager! Dersom du har en avtale før det har gått 10 dager, ta kontakt med helsestasjonen for å bestille ny time!

Dersom du har spørsmål, eller noe er uklart, ta kontakt på telefon: 73816822.

Velkommen til jordmor!

Velkommen til jordmor!

Jordmortjenesten i Selbu og Tydal er et tilbud til gravide og partnere, det nyfødte barnet og familien i barseltiden.

Kontaktinformasjon Jordmor

Vi tilbyr svangerskapskontroller i henhold til nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg, hjemmebesøk etter fødsel, ammeveiledning, fødsels- og foreldreforberedende kurs, samt barselgrupper med de første treffene på helsestasjonen.

Vi samarbeider med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, samt andre faggrupper i kommunehelsetjenesten der det er behov fro dette. Jordmor er spesialist på svangerskap, fødsel om barseltid. Som gravid får du alle rutinekontroller på helsestasjonen. I noen svangerskap er det også behov for ekstra oppfølging. Det kan være fysiske årsaker til dette, eller det kan være at du som gravid trenger ekstra tid til samtale. Svangerskapet er en spesiell tid, og både kropp og hode gjennomgår store forandringer. Vi har tid og kompetanse til deg som venter barn og din partner.

Velkommen til jordmor!