Gradvis åpning av tilbudet i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det er nå tilnærmet normal drift ved Selbu helsestasjon, og ytterdøren er åpnet. Alle med timeavtale kan komme inn til avtalt tid.

Vi har fortsatt stort fokus på smittevern for å begrense Korona-smitte, og ber om at ingen syke eller med luftveissymptomer kommer til helsestasjonen.

Alle konsultasjoner gjennomføres nå som normalt, bortsett fra gruppekonsultasjon ved 4 måneder og 18 måneders alder. Disse konsultasjonene gjennomføres individuelt.

Vi tilbyr hjemmebesøk til nyfødte av jordmor og av helsesykepleier, og gjennomfører barseltreff ved helsestasjonen.

Dersom du har bekymringer for barnet ditt, eller ønsker time med jordmor eller helsesykepleier, ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 73816822.

Helsestasjon for ungdom (HFU) har åpent hver torsdag gjennom sommeren, fra 18.06.20, på Selbu helsestasjon kl. 14.00-15.00.

Her kan unge fra 13-20 år treffe helsesykepleier og lege. Ønsker du kontakt med HFU utenom denne tiden, ta kontakt på tlf. 73816822.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon Helsestasjon

 

Skolehelsetjenesten

 

Barn og unge som trenger hjelp?