Ved Selbu helsestasjon tilbys nå normal aktivitet

Det betyr at tilbudet ved jordmortjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten og HFU (Helsestasjon for ungdom) er som normalt. Det er også mulig å benytte «åpen helsestasjon» hver fredag mellom kl. 09.00-11.00.

Vi har fortsatt stort fokus på smittevern for å begrense Korona-smitte, og ber om at ingen syke eller med luftveissymptomer kommer til helsestasjonen. Vi ber om at alle som har vært på utenlandsreise, ikke kommer til helsestasjonen før etter 10 dager! Dersom du har en avtale før det har gått 10 dager, ta kontakt med helsestasjonen for å bestille ny time!

Dersom du har spørsmål, eller noe er uklart, ta kontakt på telefon: 73816822.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon Helsestasjon

 

Skolehelsetjenesten

 

Barn og unge som trenger hjelp?