Ang korona

Vi har fortsatt stort fokus på smittevern for å begrense Koronasmitte, og ber om at alle som kommer til helsestasjonen er friske og uten luftveissymptomer.

Ved Selbu helsestasjon tilbys nå tilnærmet normal aktivitet.

Tilbudet ved jordmortjenesten er litt begrenset grunnet sykdom, det tilbys ikke hjemmebesøk etter fødsel fra jordmor. Alle gravide vil få time hos jordmor.

Ved helsestasjonen gjennomføres alle konsultasjoner, bortsett fra at det nå tilbys kun et hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier. De øvrige konsultasjoner gjennomføres ved helsestasjonen.

Åpen helsestasjon hver fredag mellom kl. 09.00-11.00 opprettholdes. For å kunne holde god avstand, ber vi om at kun en forelder følger barnet til helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene, ungdomsskolen og videregående skole tilbys som normalt. Her kan barn og unge treffe helsesykepleier for spørsmål og samtaler etter behov.

Helsestasjon for ungdom (HFU) tilbys som normalt hver torsdag fra kl. 14.00-16.00, men flyttes til Selbu helsestasjon så lenge ungdomsskole og videregående skole er på rødt nivå.

Vi minner om at helsestasjonen er tilgjengelig for spørsmål, og at timer kan bestilles på telefon; 73816822.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon Helsestasjon

 

Skolehelsetjenesten

 

Barn og unge som trenger hjelp?