Kommuneoverlege/smittevern

Kommuneoverlege/smittevern

Kommuneoverlege/Smittevern

Hovedoppgaven for smittevernarbeidet er å beskytte kommunen mot utbrudd av smittsomme sykdommer. 
 

Smittevernet skal: 
- skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, 
- drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, 
- sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.

Viktige områder er influensavaksinasjon (sesonginfluensa og svineinfluensa), barnevaksinasjonsprogrammet, legionellakontroll, tuberkuloseprogram, rådgivning av skoler/barnehager og helsepersonell.

For informasjon om vaksinasjon mot influensa i Selbu, se Selbu legekontor

Smittevernlegen leder arbeidet med å oppklare og begrense utbrudd av smittsomme sykdommer.