Nestatunet

Nestatunet

Nestatunet er et nytt tilbud i kommunen. Det er nå åpent for å søke om leilighet. Nestatunet har totalt 17 leiligheter og de er innflyttingsklare i månedsskiftet februar/ mars 2023. Søknadsbehandlingne starter 1.januar 2023.

Det er ikke de som søker først som får tildelt leiligheten, men behovsprøvd.

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester - Selbu kommune

Kriterier for tildeling av heldøgns omsorgsboliger i Nestatunet.

  • Folkeregistrert adresse i Selbu kommune de to siste år.
  • Søker skal være over 18 år.
  • Leilighet tildeles den med størst behov uavhengig av søknadstidspunkt.
  • Iplos score over 3. (Tilsier et middels til stort bistandsbehov.)
  • Søker må ha behov for helse og omsorgstjenester gjennom døgnet.
  • Søkeren må ha behov for en leilighet på grunn av redusert funksjonsnivå.
  • Tildeling av heldøgns bolig skjer på bakgrunn av søknad, helseopplysninger, relevant kartlegging og tverrfaglig vurdering
  • Bopel langt fra sentrum, og med bistandsbehov.
  • Andre hjelpetiltak skal være forsøkt / vurdert før tildeling av heldøgn omsorgsbolig.

Søker kan ikke selv bestemme hvilken leilighet de skal tildeles.

Søker kan ikke selv bestemme hvilken leilighet de skal tildeles.

Gjenboende ektefeller / samboer etter overføring til sykehjem eller dødsfall, og som ikke har egne omsorgsbehov i henhold til kriterier for tildeling, har borett i inntil 6 mnd. Det kan i slike tilfeller søkes om annen kommunal bolig.

 

Hva koster det å bo på Nestatunet

Hva koster det å bo på Nestatunet
Tjeneste Innhold Pris pr 01.01.23
Hjemmesykepleie Vurderes individuelt og tildeles i vedtak Gratis
Trygghetsalarm Tilbys i alle leiligheter som helsehjelp Gratis
Renhold Obligatorisk kr. 220,- pr mnd
Husholdningsartikler Rengjøringsmidler, tørke-/ toalettpapir, søppelposer mm kr. 200,- pr mnd
Helpensjon 4 måltider, tilgang på nødvendige matvarer hele døgnet. Tildeles etter vedtak Kr. 5000,- pr mnd
Halvpensjon Middag alle dager. Tildeles etter vedtak kr. 3100,- pr mnd
Husleie Ordinære leieforhold.. Leilighet tildeles etter vedtak - kontrakt på leieforhold. kr. 7500,- pr mnd